pick sb up là gì

Pick là 1 danh kể từ, dùng để làm tinh lọc, lựa lựa chọn một chiếc gì cơ tốt nhất có thể và vô hiệu chuồn những loại riêng không liên quan gì đến nhau, những vật gì cơ ko quan trọng.

Pick sb up /pɪk sb ʌp/.

Bạn đang xem: pick sb up là gì

To stop someone and take them to lớn a police station in order to lớn be questioned or arrested.

Để ngăn ngừa ai cơ và fake chúng ta cho tới bốt công an nhằm bị thẩm vấn hoặc bắt lưu giữ.

Sài Gòn Vina, Pick sb up, pick sth up là gì Ex: He was picked up by the police for drug dealing.

Anh tớ bị công an bắt vì thế kinh doanh quái túy.

Ex:The police picked her up just outside Canterbury.

Cảnh sát đón cô ngay lập tức phía bên ngoài Canterbury.

To start a romantic relationship with someone you bởi not know, by talking to lớn that person and giving them a lot of attention.

Để chính thức một quan hệ romantic với những người tuy nhiên chúng ta ko biết, bằng phương pháp thủ thỉ với những người cơ và khiến cho chúng ta lưu ý nhiều.

Ex: He said he'd picked the woman up in a bar.

Anh tớ rằng anh tớ đón người phụ phái nữ vô sàn bar.

Xem thêm: disadvantage là gì

Pick sth up /pɪk sth ʌp/.

To get something.

Để đã đạt được một chiếc gì cơ.

Ex: I picked up a leaflet on mortgages while I was at the ngân hàng.

Tôi nhặt một tờ rơi về thế chấp ngân hàng khi tôi ở ngân hàng.

To learn a new skill or language by practising it and not by being taught it.

Để học tập một kĩ năng hoặc ngữ điệu mới mẻ bằng phương pháp thực hành thực tế nó chứ không hề cần bằng phương pháp dạy dỗ nó.

Ex: He hadn't done any skiing before, but he picked it up really quickly.

Xem thêm: defensive là gì

Anh ấy đang không triển khai ngẫu nhiên trượt tuyết này trước cơ, tuy nhiên anh ấy vẫn trượt cực kỳ nhanh chóng.

Tài liệu tham ô khảo: Oxford Phrasal Verbs by Oxford University Press. Bài viết lách pick sb up, pick sth up là gì được biên soạn vị nghề giáo trung tâm giờ đồng hồ Anh SGV.

Nguồn: http://lakemagadiadventures.com