pick up on là gìCụm động kể từ Pick up on sở hữu 4 nghĩa:

Nghĩa kể từ Pick up on

Ý nghĩa của Pick up on là:

Bạn đang xem: pick up on là gì

 • Sửa mang lại ai cơ Lúc chúng ta thưa sai

Ví dụ cụm động kể từ Pick up on

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Pick up on:

 
- My teacher PICKS UP ON any mistake I make and corrects bủ.
Giáo viên sửa lại những lỗi nhưng mà tôi phạm phải và thắt chặt và chấn chỉnh tôi.

Nghĩa kể từ Pick up on

Ý nghĩa của Pick up on là:

 • Chú ý cho tới điều nhưng mà không người nào để ý cho tới

Ví dụ cụm động kể từ Pick up on

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Pick up on:

 
- He's very quick to tát PICK UP ON new trends.
Anh ấy vô cùng nhanh chóng đang được để ý cho tới những Xu thế mới mẻ.

Nghĩa kể từ Pick up on

Ý nghĩa của Pick up on là:

 • Phản ứng lại đồ vật gi cơ

Ví dụ cụm động kể từ Pick up on

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Pick up on:

 
- The government has PICKED UP ON the reports in the truyền thông.
Chính phủ một vừa hai phải phản xạ lại với những bài bác báo bên trên truyền thông.

Nghĩa kể từ Pick up on

Ý nghĩa của Pick up on là:

 • Nhận xét về đồ vật gi đang được thưa trước cơ vô một cuộc chat chit

Ví dụ cụm động kể từ Pick up on

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Pick up on:

Xem thêm: paper clips là gì

 
- I'd lượt thích to tát PICK UP ON the point that Jill made.
Tôi ham muốn phán xét về ý nhưng mà Jill một vừa hai phải thưa.

Một số cụm động kể từ khác

Ngoài cụm động kể từ Pick up on bên trên, động kể từ Pick còn tồn tại một trong những cụm động kể từ sau:

 • Cụm động từ Pick apart

 • Cụm động từ Pick at

 • Cụm động từ Pick off

 • Cụm động từ Pick on

 • Cụm động từ Pick out

 • Cụm động từ Pick through

 • Cụm động từ Pick up

 • Cụm động từ Pick up after

  Xem thêm: abstention là gì

 • Cụm động từ Pick up on

 • Cụm động từ Pick yourself up


p-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp