powder là gì

/'paudə/

Thông dụng

Danh từ

Bột; bụi
soap powder
bột xà phòng
(y học) dung dịch bột
Phấn (đánh mặt)
face powder
phấn mẻ mặt
talcum powder
bột tan; phấn rôm
Thuốc súng (như) gunpowder

Ngoại động từ

Rắc (muối, bột..) lên
to powder with salt
rắc muối
Thoa phấn, tấn công phấn (mặt, mũi...)
powder one's face/nose
đánh phấn lên mặt/mũi của mình
powder a baby after her bath
thoa phấn mang đến trẻ nhỏ sau khoản thời gian tắm (phấn rôm)
Trang trí (bề mặt mày đồ vật gi...) vị những điểm nhỏ
Nghiền trở nên bột, giã trở nên bột
powdered sugar
đường bột
powdered milk
sữa bột

Cấu trúc từ

food for powder
bia thịt, bia nâng đạn
not worth powder and shot
không xứng đáng bắn
put more powder into it!
hãy nhiệt huyết lên một chút ít nữa nào!
smell of powder
kinh nghiệm kungfu, sự thách thức với lửa đạn
keep one's powder dry
sẵn sàng đối phó

Hình thái từ

  • V_ed: powdered
  • V_ing: powdering

Chuyên ngành

Kỹ thuật cộng đồng

bột

Giải mến EN: 1. any dry material in a fine, granulated state.any dry material in a fine, granulated state. 2. to lớn reduce material to lớn such a state.to lớn reduce material to lớn such a state.

Xem thêm: for you là gì

Bạn đang xem: powder là gì

Giải mến VN: 1. bất kì vật tư nào là ở dạng bột nghiền mịn. Bất kì vật tư nào là ở dạng bột nghiền mịn. 2. nghiền, cán vật tư trở nên dạng bột.

bụi
nghiền trở nên bột
thuốc nổ
black powder
thuốc nổ đem khói
black powder
thuốc nổ đen
blasting powder
thuốc nổ bột
giant powder
thuốc nổ công đập phá mạnh

Kinh tế

bột

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
crumb , dust , film , grain , grit , meal , particle , pounce , pulverulence , seed , talc
verb
abrade , bray , comminute , cover , crumble , crunch , dredge , dust , tệp tin , flour , granulate , grate , grind , pestle , pound , pulverize , rasp , reduce , scatter , scrape , smash , strew , triturate , mill , besprinkle , cosmetic , explosive , film , levigate , medicine , pollen , pounce , snow , sprinkle , talc , talcum

Từ trái ngược nghĩa