press là gì

Bản dịch của "press" nhập Việt là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: press là gì

Bản dịch

Ví dụ về kiểu cách dùng

English Vietnamese Ví dụ theo gót văn cảnh của "press" nhập Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp phía bên ngoài và hoàn toàn có thể ko đúng chuẩn. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

to press ato point

nói chuồn rằng lại một điểm cần thiết cho tới phân phát ngán

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "press" nhập một câu

The team that presses the buzzer first will have the privilege to lớn answer the question.

Xem thêm: crack down on là gì

This is achieved by having both soundtracks layered and played at the same time, and changing when the switch button is pressed.

These were called the war crinoline by the fashion press, who promoted the style as patriotic and practical.

If the player does not press the fire button, the dish falls repeatedly and the game does not advance.

Any answer without pressing the buzzer will be disqualified.

Xem thêm: blank là gì

Từ đồng nghĩa

Từ đồng nghĩa tương quan (trong giờ Anh) của "press":

cách phân phát âm