punch là gì

/pʌntʃ/

Thông dụng

Danh từ

Cú đấm, cú thoi, ngược thụi
a punch on the head
cú đấm vô đầu
Sự hùng hồn, sự mạnh mẽ
a speech with plenty of punch
một bài xích thao diễn văn đặc biệt hùng hồn
(thông tục) sức khỏe, lực; đà, trớn
Rượu pân (rượu mạnh trộn nước rét, lối, sữa, chanh, phụ gia..)
Bát rượu pân
Tiệc rượu pân
Ngựa thồ mập lùn (như) Suffork punch; vật Khủng lùn, vật to tướng lùn
( Punch) Pân (nhân vật gù sống lưng, lố lỉnh vô vở rối truyền thống lâu đời mang tên là Punch and Judy)
(as) pleased as Punch
rất hài lòng
as proud as Punch
hết mức độ vây vo, dương dương tự động đắc
to pull one's punches
(thông tục) ko trực tiếp tay (tấn công.. ko không còn tài năng hoàn toàn có thể có)

Danh kể từ (như) .puncheon

Cái giùi, máy giùi; kìm bấm (vé tàu); kìm nhổ đinh
Máy khoan
Máy dập vết (để đóng góp vết, in hình lên một phía phẳng)

Ngoại động từ

Đấm, thoi, thụi
Giùi lỗ (miếng domain authority, giấy tờ, tôn... bởi cái giùi); bấm (vé tàu... bởi kìm bấm)
Khoan (lỗ sử dụng máy khoan)
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) thúc giục (trâu, trườn...) bởi giấy tờ đầu nhọn
Chọc, thúc giục bởi gậy
to punch in
đóng (đinh) vào
to punch out
nhổ (đinh) ra

hình thái từ

  • V-ing: punching
  • V-ed: punched

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

Chày đột dập, cái đột lỗ, sự xâu lỗ nhỏ, mũi núngtâm, mũi đột, (v) đột dập, xâu lỗ nhỏ, núng tâm

Toán & tin tưởng

cơ cấu đục lỗ
lỗ đục
máy xâu lỗ nhỏ (bìa)

Xây dựng

chày dập mũi đột
đấm
đầu đột

Kỹ thuật cộng đồng

cái đột lỗ
chọc thủng
punch-through
sự chọc thủng (ở tranzito)
khuôn dập
punch locator
tâm lý thuyết khuôn dập
dập
đầu xọc
đóng dấu
prick punch
dụng cụ đóng góp dấu
đột
đột dập
đột lỗ
đục
đục lỗ
dùi
dụng cụ đóng góp dấu
máy dập tấm
máy đột
máy đột dập
máy đục lỗ
máy khoan
mũi vết chấm
mũi đóng góp dấu
mũi đột
mũi dùi
mũi khoét
mũi núng
bell-centering punch
mũi núng tâm hình chuông
bell-centring punch
mũi núng tâm hình chuông
centre punch
mũi núng tâm
nail punch
mũi núng (để) đóng góp đinh
prick punch
mũi núng tâm
mũi núng tâm
bell-centering punch
mũi núng tâm hình chuông
bell-centring punch
mũi núng tâm hình chuông
sự đục
sự đột lỗ
sự đục lỗ

Kinh tế

cái bấm lỗ
đóng dấu
rượu pân (rượu trộn lối nước chanh)
sự thực hiện mịn

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
bash , belt , biff , blow , bop , box , Búp Phê , clip , clout , cuff , dig , jab , jog , knock , lollop , nudge , one-two , plug , plunk * , poke , prod , pummel , rap , shot , slam , slap , slug , smack , smash , sock , strike , stroke , thrust , thump , wallop , bite , cogency , drive , effectiveness , force , forcefulness , impact , point , validity , validness , verve , bust , chop , smacker , spank , swat , whack , dash , starch , vigorousness , vim , vitality , enterprise , hustle , initiative , sting* , wallop*
verb
bore , cut , drill , jab , pierce , poke , puncture , stab , stamp , box , Búp Phê , bust , cuff , smack , spank , swat , whack , bash , blow , clobber , hit , hook , perforate , prod , push , sock , strike , uppercut , vigor

Từ ngược nghĩa

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

Bạn đang xem: punch là gì

Xem thêm: household name là gì

NHÀ TÀI TRỢ