pursue là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách trị âm[sửa]

 • IPA: /pɜː.ˈsuː/
Hoa Kỳ[pɜː.ˈsuː]

Ngoại động từ[sửa]

pursue ngoại động từ /pɜː.ˈsuː/

Xem thêm: stretches là gì

Bạn đang xem: pursue là gì

 1. Theo, xua theo đòi, xua bắt, truy nã, truy kích.
  to pursue the enemy — xua bắt kẻ địch, truy kích kẻ địch
 2. (Nghĩa bóng) Đeo đẳng, cứ bám lấy dằng dai.
  diseases pursue him till death — hắn tớ cứ bị bệnh dằng dai mãi cho tới khi chết
 3. Theo, theo đòi, theo đòi xua, theo đuổi, nối tiếp, tiến hành cho tới nằm trong.
  to pursue a plan — theo đuổi một nối tiếp hoạch
  to pursue one's road — theo đòi tuyến đường của mình
  to pursue the policy of peace — theo đòi xua quyết sách hoà bình
  to pursue one's studies — nối tiếp việc học tập tập
  to pursue a subject — nối tiếp phát biểu (thảo luận) về một vấn đề
 4. Đi dò xét, mưu đồ cầu.
  to pursue pleasure — đi kiếm thú vui
  to pursue happiness — mưu đồ cầu hạnh phúc

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

pursue nội động từ /pɜː.ˈsuː/

 1. (+ after) Đuổi theo đòi.
 2. Theo xua, nối tiếp.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

 • "pursue". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt không lấy phí (chi tiết)