put forward là gì

Put forward là một trong những cụm động kể từ nằm trong chuyên môn A2, được sử dụng tương đối nhiều vô văn cảnh học tập thuật, và được tiến hành một vài tư liệu kể từ vựng học tập thuật, nhất là Academic Vocabulary In Use.

Bạn đang xem: put forward là gì

Published on

put forward hắn nghia cach dung chạm vi du minh hoa

Vì vậy, học tập viên rất có thể sử dụng put forward vô bài xích đua IELTS. Thế tuy nhiên với nhiều đường nét nghĩa và cấu tạo không giống nhau, cụm kể từ này rất có thể làm cho trở ngại cho những người học tập khi dùng vô thực tiễn với khá nhiều trường hợp đa dạng chủng loại.

Do cơ, nội dung bài viết này nêu đi ra khái niệm put forward là gì, mặt khác phân tích và lý giải cơ hội dùng cụm động kể từ này nhằm người học tập rất có thể không ngừng mở rộng vốn liếng kể từ và dùng put forward một cơ hội đúng mực, hiệu suất cao rộng lớn, kể từ cơ nâng du lịch số bài xích đua IELTS của tôi.

Key takeaways:

Các cấu tạo của put forward:

 • Put an/a idea/opinion/plan/solution/view forward: lời khuyên một ý tưởng/quan điểm/kế hoạch/cách xử lý vấn đề;

 • Put a person/name forward: đề cử một người/một cái thương hiệu rõ ràng mang lại việc làm này đó;

 • Put something (usually a watch) forward: dời lịch sớm hơn/chỉnh đồng hồ đeo tay chạy trước.

Các dạng phân chia động kể từ của put forward:

 • Dạng thời điểm hiện tại thứ bực phụ vương số ít: puts forward;

 • Dạng thời điểm hiện tại thứ bực nhất hoặc thứ bực phụ vương số nhiều: put forward;

 • Dạng quá khứ đơn/dạng quá khứ phân kể từ cột loại hai: put forward;

 • Dạng quá khứ phân kể từ cột loại ba: put forward.

Cách dùng cụm động kể từ put forward:

 • Cụm động kể từ put forward thông thường đi kèm theo một danh kể từ đứng thân thuộc put và forward;

 • Danh kể từ chỉ sự vật rất có thể đứng sau put forward thay cho đứng giữa;

 • Khi sử dụng cấu tạo put forward something, something thông thường là đồng hồ đeo tay hoặc một sự khiếu nại.

Phiên âm và phân phát âm: /pʊt ˈfɔːwəd/ Audio icon

put forward Tức là gì ?

Put an/a idea/opinion/plan/solution/view forward

Cụm động kể từ put an idea/opinion/plan/solution forward Tức là lời khuyên một ý tưởng/ quan tiền điểm/ kế tiếp hoạch/ cơ hội xử lý yếu tố.

Các ví dụ minh hoạ:

 • Both parties have put forward plans for political reform. 

(Cả nhị đảng phái đều vẫn lời khuyên plan cải tổ chủ yếu trị.)

 • She put forward a compromise proposal.

(Cô ấy đã lấy đi ra một lời khuyên thoả hiệp.)

 • In 1829 he put forward the idea that the Earth is contracting.

(Vào năm 1829, ông vẫn lời khuyên ý tưởng phát minh rằng Trái Đất đang được co hẹp.)

 • We should encourage individuals to tướng put forward their views.

(Chúng tớ nên khuyến nghị người xem nêu lên tầm nhìn của tôi.)

 • He rejected the arguments put forward by the company’s lawyers.

(Ông ấy vẫn chưng vứt những vấn đề bởi phía trạng sư của doanh nghiệp lớn đưa ra.)

Put a person/name/oneself forward 

Cụm động từ put an idea/opinion/plan/solution forward Tức là đề cử một người/một cái thương hiệu rõ ràng mang lại việc làm này cơ.

Các ví dụ minh hoạ:

 • Can I put you/your name forward for club secretary?

(Tôi đề cử thương hiệu chúng ta mang lại địa điểm thư ký câu lạc cỗ được không?)

 • He has put himself forward for a place on the national executive.

(Anh ấy vẫn tự động ứng cử mang lại địa điểm điều hành quản lý vương quốc.)

 • I've put myself forward for the sales manager job.

(Tôi vẫn tự động ứng cử mang lại địa điểm trưởng chống sale.)

 • Her name was put forward for the lead role in the play.

(Tên của cô ý ấy được đề cử mang lại vai chủ yếu vô vở kịch.)

 • Xem thêm: come around là gì

   I’ve thought about putting myself forward to tướng chair the meeting.

(Tôi vẫn suy nghĩ về sự tự động ứng cử mang lại địa điểm công ty trì buổi họp.)

Put something (usually a watch) forward

Cụm động kể từ put an idea/opinion/plan/solution forward Tức là dời lịch sớm hơn/chỉnh đồng hồ đeo tay chạy trước.

Các ví dụ minh hoạ:

 • We've put the wedding forward by one week.

(Chúng tôi vẫn dời đám hỏi lên sớm rộng lớn một tuần.)

 • Remember to tướng put your clocks forward tonight.

(Tối ni hãy ghi nhớ chỉnh đồng hồ đeo tay chạy nhanh chóng rộng lớn.)

 • Most European countries put the clocks forward in the spring.

(Hầu không còn những nước châu Âu chỉnh đồng hồ đeo tay chạy nhanh chóng rộng lớn vô ngày xuân.)

 • The men’s final has been put forward to tướng 1:30.

(Trận chung cuộc phái mạnh đang được dời lên 1:30.)

 • The pilot reminded us to tướng put our watches forward by two hours.

(Viên phi công nhắc công ty chúng tôi chỉnh đồng hồ đeo tay chạy sớm rộng lớn 2 tiếng).

Xem thêm: Phrasal Verb Put | Những cụm động kể từ phổ biến nhất với put

Các dạng phân chia động kể từ của cụm động kể từ Put forward

Các dạng phân chia động kể từ của cụm động kể từ put forward

Hiện bên trên, thứ bực phụ vương số ít

puts forward

Hiện bên trên, thứ bực nhất hoặc loại phụ vương số nhiều

put forward

Quá khứ đơn/quá khứ phân kể từ cột loại hai

puts forward

Quá khứ phân kể từ cột loại ba

puts forward

Xem thêm: Put off là gì | Cách sử dụng, ví dụ và phân biệt với delay, postpone

Cách dùng cụm động kể từ Put forward

Cụm động kể từ put forward thông thường đi kèm theo một danh kể từ đứng thân thuộc put và forward. Tuy nhiên, thỉnh thoảng danh kể từ chỉ sự vật hoặc thương hiệu người rất có thể đứng sau put forward thay cho đứng thân thuộc. Vì vậy, người học tập cần thiết linh động khi dùng cụm động kể từ này.

Bài tập dượt vận dụng

Viết lại những câu sau dùng cụm động kể từ put forward.

 1. We have decided to tướng change the date to tướng two days earlier.

=> The date has been ________________________________________.

 1. After careful consideration, the man applied for the manager position.

=> After careful consideration, the man___________________________.

 1. A theory suggested by scientists states that humans have evolved from apes.

=> Scientists _______________________________________________.

Đáp án:

 1. The date has been put forward by two days.

 2. After careful consideration, the man put himself forward for the manager position.

 3. Scientists put forward a theory that states that humans have evolved from apes.

Qua nội dung bài viết này, người sáng tác vẫn cung ứng vấn đề cho tới người gọi put forward là gì, mặt khác chỉ ra rằng cơ hội dùng và ví dụ minh hoạ cụ thể. Hy vọng rằng học tập viên rất có thể áp dụng cụm động kể từ này trong vô số trường hợp đa dạng chủng loại nhằm nâng lên hiệu suất cao tiếp xúc na ná ôn luyện vô kỳ đua IELTS.


Nguồn tham lam khảo:

Put forward. Meaning of put something/someone forward in English (n.d.). Retrieved September 26, 2022, from PUT SOMETHING/SOMEONE FORWARD | meaning, definition in Cambridge English Dictionary

Put forward. Meaning of put something/someone forward in English (n.d.).Retrieved September 26, 2022, from put-forward phrasal verb - Definition, pictures, pronunciation and usage notes | Oxford Advanced Learner's Dictionary at OxfordLearnersDictionaries.com

Put forward. Meaning of put something/someone forward in English (n.d.). Retrieved September 26, 2022, from bring something ↔ forward | meaning of bring something ↔ forward in Longman Dictionary of Contemporary English | LDOCE (ldoceonline.com).

Xem thêm: dashes là gì