regulations là gì

/¸regju´leiʃən/

Thông dụng

Danh từ

Sự kiểm soát và điều chỉnh, sự sửa lại mang lại đúng; sự điều khiển
Sự sắp xếp, sự quy lăm le, sự chỉnh lý, sự chỉnh đốn (công việc...)
to bring under regulation
quy lăm le, bịa đặt trở nên quy tắc
the regulation of share prices
sự kiểm soát và điều chỉnh giá bán cổ phần
Điều quy lăm le, quy tắc, điều lệ
( lăm le ngữ) theo đòi quy tắc, theo đòi quy lăm le, chính luật lệ, hợp ý lệ
to exceed the regulation speed
vượt vượt lên trên vận tốc tiếp tục quy định
the regulation size
kích thước thường thì, độ dài rộng tiếp tục quy định

Chuyên ngành

Toán & tin

sự điều chỉnh
inherent regulation
tự điều chỉnh

Xây dựng

sự kiểm soát và điều chỉnh, sự điều phối, sự thay đổi, sự chỉnh trị, điều lệ, bạn dạng quy lăm le, quy tắc

Cơ - Điện tử

Sự kiểm soát và điều chỉnh, sự thay đổi, quy tắc, điều lệ

Y học

sự kiểm soát và điều chỉnh, điều tiết, điều tiết

Điện

bộ phận ghi dịch

Giải mến VN: Sở phận thực hiện nhị trọng trách một vừa hai phải tiêu thụ một vừa hai phải lưu dịch.

Đo lường & điều khiển

sự điều chỉnh

Giải mến EN: A process of controlling or correcting; specific uses include: a process in which a quantity (suchas tốc độ, temperature, or voltage) is held constant by an electrical or electromechanical system that automatically corrects errors through a feedback loop..

Bạn đang xem: regulations là gì

Xem thêm: forefront là gì

Giải mến VN: Một tiến độ kiểm soát và điều chỉnh hoặc sửa chữa; dùng nhập ngôi trường hợp: một tiến độ nhập cơ một vài lượng (như là vận tốc, sức nóng phỏng, hoặc hiệu năng lượng điện thế) được lưu giữ liên tiếp vày một khối hệ thống năng lượng điện tử và cơ năng lượng điện tự động hóa kiểm soát và điều chỉnh những sai số nhập qua quýt quy trình phản hồi..

Kỹ thuật cộng đồng

điều chỉnh
air volume regulation
điều chỉnh thể tích ko khí
air volume regulation
sự kiểm soát và điều chỉnh thể tích
attendance regulation
bản chỉ dẫn điều chỉnh
automatic regulation
sự kiểm soát và điều chỉnh tự động động
carrier amplitude regulation
sự kiểm soát và điều chỉnh cỗ sóng mang
coarse regulation
sự kiểm soát và điều chỉnh thô
compressor capacity regulation
điều chỉnh hiệu suất máy nén
compressor capacity regulation
điều chỉnh năng suất máy nén
crankcase pressure regulation
điều chỉnh áp suất cacte
crankcase pressure regulation
điều chỉnh áp suất cácte
current regulation
sự kiểm soát và điều chỉnh dòng sản phẩm điện
fine regulation
sự kiểm soát và điều chỉnh tinh
frequency regulation
sự kiểm soát và điều chỉnh tần số
humidity regulation
điều chỉnh phỏng ẩm
hydraulic regulation
điều chỉnh thủy lực
inherent regulation
điều chỉnh cố hữu
inherent regulation
sự tự động điều chỉnh
inherent regulation
tự điều chỉnh
large regulation
sự kiểm soát và điều chỉnh dải rộng
large regulation
sự kiểm soát và điều chỉnh thô
line regulation
sự kiểm soát và điều chỉnh lối dây
linear regulation
sự kiểm soát và điều chỉnh tuyến tính
load regulation
điều chỉnh (phụ) tải
load regulation
sự kiểm soát và điều chỉnh (phụ) tải
manual regulation
sự kiểm soát và điều chỉnh vày tay
mechanical regulation
điều chỉnh cơ
on off regulation
sự kiểm soát và điều chỉnh đóng-mở
phase regulation
điều chỉnh pha
power regulation
sự kiểm soát và điều chỉnh công suất
regulation factor
hệ số điều chỉnh
regulation of constant-current transformer
điều chỉnh vươn lên là áp dòng sản phẩm ko đổi
regulation of dynamic range
sự kiểm soát và điều chỉnh tầm nút động học
regulation of level
sự kiểm soát và điều chỉnh nút nước
regulation of streams
sự kiểm soát và điều chỉnh dòng sản phẩm sông
regulation of the bed load transport
sự kiểm soát và điều chỉnh hóa học rắn trôi nhập dòng sản phẩm sông
regulation range
khoảng điều chỉnh
regulation strategy
chiến lược điều chỉnh
regulation work
công tác điều chỉnh
regulation works
công trình điều chỉnh
rivers regulation
sự kiểm soát và điều chỉnh dòng sản phẩm sông
SCR regulation
sự kiểm soát và điều chỉnh tyristo
self-regulation
sự tự động điều chỉnh
self-regulation
sự tự động hóa kiểm soát và điều chỉnh (khi đánh giá tích cực)
series regulation
sự kiểm soát và điều chỉnh nối tiếp
storage level regulation
điều chỉnh nút nước chứa
switching regulation
sự kiểm soát và điều chỉnh trả mạch
temperature regulation
điều chỉnh sức nóng độ
thermo-regulation
điều chỉnh sức nóng độ
velocity regulation
điều chỉnh tốc độ
voltage regulation
điều chỉnh năng lượng điện áp
voltage regulation
sự kiểm soát và điều chỉnh năng lượng điện áp
điều lệ
mining regulation
điều lệ ngành mỏ
điều tiết
estuary regulation
điều tiết vùng cửa ngõ sông
flow regulation
sự thay đổi dòng sản phẩm chảy
lower water regulation
sự thay đổi dòng sản phẩm chảy kiệt
normal regulation
sự thay đổi tự động nhiên
regulation of flood
sự thay đổi lũ
regulation of flow
sự thay đổi dòng sản phẩm chảy
regulation of level
sự thay đổi mực nước
regulation of river
sự thay đổi sông
regulation planks
phao thay đổi nút nước
regulation regime
chế phỏng điều tiết
regulation reservoir operation
thao tác thay đổi hồ nước chứa
reservoir regulation
sự thay đổi của hồ
reservoir regulation by control project design flood
sự thay đổi hồ nước vày kiểm soát lũ thiết kế
river regulation
sự thay đổi dòng sản phẩm sông
river regulation
sự thay đổi sông
salinity flow regulation
sự thay đổi phỏng đậm vày dòng sản phẩm chảy (ngọt)
seasonal regulation
sự thay đổi theo đòi mùa
soil humidity regulation
sự thay đổi nhiệt độ đất
stream flow regulation
sự thay đổi dòng sản phẩm chảy
stream flow regulation
sự thay đổi dòng sản phẩm sông
luật lệ (lưu thông)
qui tắc
qui trình
quy chế
quy định
abrasive wheels regulation
quy lăm le về đá mài
Civil Air Regulation (CAR)
quy lăm le của mặt hàng ko dân dụng
freight train formation regulation
quy lăm le về lập tàu hàng
safety regulation
bản quy lăm le an toàn và đáng tin cậy (của mái ấm chức trách)
statustory regulation
quy lăm le theo đòi luật
quy phạm
quy tắc
sự chỉnh lý
sự điều tiết
flow regulation
sự thay đổi dòng sản phẩm chảy
lower water regulation
sự thay đổi dòng sản phẩm chảy kiệt
normal regulation
sự thay đổi tự động nhiên
regulation of flood
sự thay đổi lũ
regulation of flow
sự thay đổi dòng sản phẩm chảy
regulation of level
sự thay đổi mực nước
regulation of river
sự thay đổi sông
reservoir regulation
sự thay đổi của hồ
reservoir regulation by control project design flood
sự thay đổi hồ nước vày kiểm soát lũ thiết kế
river regulation
sự thay đổi dòng sản phẩm sông
river regulation
sự thay đổi sông
salinity flow regulation
sự thay đổi phỏng đậm vày dòng sản phẩm chảy (ngọt)
seasonal regulation
sự thay đổi theo đòi mùa
soil humidity regulation
sự thay đổi nhiệt độ đất
stream flow regulation
sự thay đổi dòng sản phẩm chảy
stream flow regulation
sự thay đổi dòng sản phẩm sông
sự ổn định định
current regulation
sự ổn định lăm le dòng sản phẩm điện
frequency regulation
sự ổn định lăm le tần số
sự thiết đặt
sự thiết lập

Kinh tế

điều lệ
business regulation
điều lệ thương nghiệp
điều tiết
economic regulation
điều tiết kinh tế
rate of-return regulation
sự thay đổi tỉ suất lợi nhuận
rate-of-return regulation
sự thay đổi tỷ suất lợi nhuận
regulation of supply and demand
sự thay đổi cung cầu
regulation of supply and demand (the...)
sự sự thay đổi cung cầu
điều chỉnh
pháp lệnh
quản chế
quy chế, quy tắc, quy lăm le, điều lệ
quy tắc
sự điều chỉnh
sự chuẩn bị đặt
sự cai quản lý
sự vận hành, quản thúc, tiết chế, thay đổi, điều chỉnh
sự quy định
price regulation
sự quy định vị cả
tiết chế

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
adjustment , administration , arrangement , classification , codification , control , coordination , direction , governance , governing , government , guidance , handling , management , moderation , modulation , reconciliation , regimentation , reorganization , settlement , standardization , superintendence , supervision , systematization , tuning , bible , book , canon , chapter and verse * , code , commandment , decree , decretum , dictate , edict , law , no-nos , numbers , order , ordinance , precept , prescript , principle , procedure , reg , standing order , statute , institute , prescription , rule , rubric , regiment , requirement

Từ trái ngược nghĩa