relieve là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách trị âm[sửa]

 • IPA: /rɪ.ˈliv/
Hoa Kỳ[rɪ.ˈliv]

Ngoại động từ[sửa]

relieve ngoại động từ /rɪ.ˈliv/

Xem thêm: finally nghĩa là gì

Bạn đang xem: relieve là gì

 1. Làm yên tâm, thực hiện yên lặng lòng, thực hiện vơi, thực hiện khuây khoả, yên ủi.
  to relieve someone's mind — thực hiện ai an tâm
  to feel relieved — cảm nhận thấy yên lặng lòng
 2. Làm nhẹ nhõm hạn chế, giảm sút (gánh nặng nề, lo lắng, phiền não... ).
  to relieve someone's anxiety — thực hiện cho tới ai hạn chế bồn chồn âu
  to relieve someone of his load — thực hiện nhẹ nhõm hạn chế trọng trách cho tới ai, chứa chấp trọng trách cho tới ai
  to relieve someone's of his position — không bổ nhiệm ai
  to relieve one's feelings — trình bày không còn cho tới hả dạ, trình bày không còn ý nghĩ về của tôi cho tới nhẹ nhõm người
  to relieve someone of his cash (purse) — (đùa cợt) nâng nhẹ nhõm ví tiền của ai
 3. Giúp nâng, tương trợ, cứu vớt trợ.
 4. Giải vây.
  the town was relieved — TP.HCM đã và đang được giải vây
 5. Đổi (gác).
 6. (Kỹ thuật) Khai thông.
 7. Làm cho tới mừng lên, thực hiện cho tới nâng túc tắc tử nhạt nhẽo, thực hiện cho tới nâng stress.

Chia động từ[sửa]

Ngoại động từ[sửa]

relieve ngoại động từ /rɪ.ˈliv/

 1. Đắp (khắc, chạm) nổi.
 2. Nêu nhảy lên, thực hiện nổi trội lên (trên một chiếc nền nào là bại liệt... ).

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

 • "relieve". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt không lấy phí (chi tiết)