report là gì

/ri'pɔ:t/

Thông dụng

Danh từ

Bản report, phiên bản tường thuật; biên bản
to give a report on...
báo cáo về...
to make a report
làm một phiên bản báo cáo; thực hiện biên bản
Bản tin tưởng, phiên bản dự báo; phiếu kết quả học hành (hằng mon hoặc từng học tập kỳ của học tập sinh)
weather report
bản dự đoán thời tiết
Tin vọng gác, người tao nói; một mẩu chuyện tầm phào
the report goes that...; the report has it that...
có tin tưởng vọng gác rằng..., người tao phát biểu rằng
Tiếng tăm, danh tiếng
a man of good report
một người dân có danh tiếng
Tiếng nổ (súng...)
the report of a gun
tiếng súng nổ

Ngoại động từ

Kể lại, phát biểu lại, thuật lại
to report someone's words
nói lại điều của ai
to report a meeting
thuật lại buổi mít tinh
Báo cáo, tường trình
to report on (upon) something
báo cáo (tường trình) về yếu tố gì
Viết phóng sự (về yếu tố gì)
to report for a broadcast
viết phóng sự mang lại đài trị thanh
to report for a newspaper
viết phóng sự cho 1 tờ báo
Đồn, đem tin tưởng, nói đến (ai), tuyên bố về (ai)
it is reported that
người tao vọng gác rằng
to be well reported of
được giờ đồng hồ chất lượng tốt, được quý khách tuyên dương nhiều
Báo, trình báo, cáo giác, tố giác
to report an accident to tướng the police
trình báo công an một tai nạn
to report someone to tướng the police
tố giác ai với công an, trình báo ai với công an

Cấu trúc từ

to report onself
trình diện (sau một thời hạn vắng)
to report onself to tướng someone
trình diện với ai
to report work
đến nhận công tác làm việc (sau Khi van lơn được việc)

hình thái từ

  • V-ing: Reporting
  • V-ed: Reported

Chuyên ngành

Cơ khí & công trình

tờ trình

Toán & tin tưởng

báo cáo, tường trình

Điện

biên bảo

Kỹ thuật cộng đồng

báo cáo khoa học

Giải mến VN: Trong quản lý và vận hành hạ tầng tài liệu, đó là một ấn phẩm Output, thông thường được toan khuôn thức vì chưng những số trang và những title. Với đa số những lịch trình, report hoàn toàn có thể bao hàm những ngôi trường đo lường và tính toán, những tổng số trung gian tham, những tổng số, những độ quý hiếm tầm, và những độ quý hiếm không giống được xem rời khỏi kể từ tài liệu.

biên bản
acceptance report
biên phiên bản nghiệm thu
cargo outturn report
biên phiên bản tháo dỡ hàng
completion report
biên phiên bản trả công
Financial Operating Report
biên phiên bản quản lý và vận hành tài chính
technical inspection report
biên phiên bản đánh giá kỹ thuật
test report
biên phiên bản thí nghiệm
test report
biên phiên bản demo nghiệm
hồ sơ
bản báo cáo
thông báo
report to tướng the port authorities
thông báo mang lại ngôi nhà chức vụ cảng
tường trình

Giải mến VN: Trong quản lý và vận hành hạ tầng tài liệu, đó là một ấn phẩm Output, thông thường được toan khuôn thức vì chưng những số trang và những title. Với đa số những lịch trình, report hoàn toàn có thể bao hàm những ngôi trường đo lường và tính toán, những tổng số trung gian tham, những tổng số, những độ quý hiếm tầm, và những độ quý hiếm không giống được xem rời khỏi kể từ tài liệu.

Bạn đang xem: report là gì

annual report
tường trình mặt hàng năm
event report
tường trình sự kiện
print report
in tường trình

Kinh tế

bài phóng sự (báo chí)
bản báo cáo
bản tin
báo cáo
biên phiên bản (hội nghị)
đưa tin
thông báo
credit report
thông báo về nấc tín dụng

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
address , announcement , article , blow by blow , brief , broadcast , cable , chronicle , communication , communique , declaration , mô tả tìm kiếm , detail , digest , dispatch , handout , history , hot wire , information , message , narration , narrative , news , note , opinion , outline , paper , picture , piece , pr

Xem thêm: acclaim là gì

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ