return là gì

Tiếng Anh[sửa]

return

Cách vạc âm[sửa]

 • IPA: /rɪ.ˈtɜːn/
Hoa Kỳ[rɪ.ˈtɜːn]

Danh từ[sửa]

return /rɪ.ˈtɜːn/

Bạn đang xem: return là gì

 1. Sự quay về, sự về bên, sự cù quay về.
  to reply by return of post — vấn đáp qua loa chuyến thư về
 2. Vé khứ hồi ((cũng) return ticket).
 3. Sự gửi trả lại, sự trả lại (một vật gì); vật được trả lại.
 4. (Thường Số nhiều) (thương nghiệp) mặt hàng hoá gửi trả lại
 5. sách báo ế
 6. hàng ế.
 7. Sự thưởng, sự thông thường đáp, sự trao thay đổi.
  in return for someone's kindness — nhằm thông thường đáp lại lòng chất lượng của ai
 8. Sự dội lại (của tiếng).
 9. (Thể dục, thể thao) Quả bóng tấn công trả lại (quần vợt).
 10. (Thể dục, thể thao) Trận lượt về, trận đấu gỡ ((cũng) return match).
 11. (Thể dục, thể thao) Miếng đấm trả (đấu gươm).
 12. Sự nhằm lại địa điểm cũ.
 13. (Kiến trúc) Phần thụt nhập (tường, mặt mày nhà).
 14. (Điện học) Dây về, đàng về.
 15. (Thường Số nhiều) chi phí thu vào
 16. tiền lời nói, chi phí lãi.
 17. Bản lược kê, bạn dạng đo đếm (do cung cấp bên trên đòi).
  return of the killed and wounded — bạn dạng đo đếm những người dân bị tiêu diệt và bị thương
  official returns — bạn dạng đo đếm chủ yếu thức
 18. Việc bầu (một đại biểu quốc hội); việc công thân phụ thành phẩm bầu cử.
 19. (Số nhiều) Thuốc lá nhằm bú mớm tẩu loại nhẹ nhõm.

Thành ngữ[sửa]

 • many happy returns of the day: Chúc mạnh khoẻ sinh sống lâu (lời chúc mừng ngày sinh).
 • small profits and quick returns: (Thương nghiệp) Năng nhặt chặt bị.

Nội động từ[sửa]

return nội động từ /rɪ.ˈtɜːn/

 1. Trở lại, về bên.
  to return home — về bên nhà
  let us return to lớn the subject — tao hây quay về vấn đề
  to return to lớn one's old habits — lại quay về những thói thân quen cũ

Ngoại động từ[sửa]

Xem thêm: go with là gì

return ngoại động từ /rɪ.ˈtɜːn/

Xem thêm: elephant là gì

 1. Trả lại, trả lại.
  to return a sum of money — trả lại một vài tiền
  to return a borrowed book — trả lại một cuốn sách vẫn mượn
 2. Gửi trả.
  his manuscript was returned to lớn him — người tao vẫn gửi trả bạn dạng thảo mang đến ông ấy
 3. Dội lại (âm thanh); chiếu lại (ánh sáng); tấn công trả (quả bóng).
 4. Đáp lại (một sự thăm hỏi hỏi).
  to return a visit — cút thăm hỏi đáp lễ
  to return a bow (someone's greeting) — xin chào đáp lại một người nào
 5. Trả lời nói, đối ngược lại, đáp lại ((thường) người sử dụng nhập câu xen thân thiện câu khác).
  but - returned the old man - I am too weak to lớn lift it — ông cụ đáp lại tuy nhiên tôi yếu đuối quá không nhích nổi loại đó
 6. Để lại địa điểm cũ.
  to return a book to lớn the shelf — nhằm một cuốn sách nhập địa điểm cũ phía trên giá
  return swords! — (quân sự) hãy tra thám thính nhập vỏ
 7. Ngỏ lời nói, tuyên (án).
  to return thanks to lớn someone — ngỏ lời nói cảm ơn người nào
  to return a verdice — tuyên án
 8. Khai báo (hàng tồn kho).
  the total stocks are returned at 2,000 tons — bạn dạng đo đếm cho thấy thêm tổng số mặt hàng tồn kho là 2 000 tấn
  to the result of an election — thực hiện report đầu tiên về thành phẩm của một cuộc bầu cử
  returning officer — người kiểm phiếu (có trách nhiệm công thân phụ thương hiệu người trúng cử)
 9. Bầu (đại biểu) nhập quốc hội.
 10. (Đánh bài) Đánh theo gót (quân nằm trong hoa với những người nằm trong phe).
  to return clubs — tấn công theo gót quân cờ nhép

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

 • "return". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt không tính tiền (chi tiết)