rise là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách trị âm[sửa]

 • IPA: /ˈrɑɪz/
Hoa Kỳ[ˈrɑɪz]

Danh từ[sửa]

rise /ˈrɑɪz/

 1. Sự lên, sự đem lên, sự kéo lên, sự dâng; lên, sự tăng thêm.
  at rise of sun (day) — khi mặt mày trời mọc
  to shoot a bird on the rise — phun một con cái chim khi đang được cất cánh lên
  the rise to tướng power — sự lên cầm chủ yếu quyền
  price are on the rise — chi phí đang được tăng lên
 2. Sự tăng lương bổng.
  to ask for a rise — nài tăng lương
 3. Sự thăng (cấp bậc), sự tiến thủ lên (địa vị xã hội... ).
  the rise and falt in life — nổi thăng trầm vô cuộc đời
 4. Sự nổi lên nhằm đớp bùi nhùi (cá).
  to be on the rise — nổi lên đớp bùi nhùi (cá)
 5. Sự trèo lên, sự trèo lên (núi... ).
 6. Đường dốc, điểm dốc, gò cao.
  a rise in the road — điểm đàng dốc
  to look down from the rise — đứng bên trên gò cao nhìn cuống
 7. Chiều cao đứng trực tiếp, chừng cao (của bậc lan can, vòm... ).
 8. Nguồn gốc, xuất phát, vẹn toàn do; sự tạo nên.
  to give rise to — tạo nên ra

Thành ngữ[sửa]

 • to take (get) a rise out of a somebody:
  1. Làm mang lại ai trị khùng lên.
  2. Phỉnh ai.

Nội động từ[sửa]

rise nội động kể từ risen /'rizn/, rose /rouz/ /ˈrɑɪz/

Bạn đang xem: rise là gì

Xem thêm: dealt là gì

 1. Dậy, trở dậy, vực dậy, đứng lên.
  to rise up early — dậy sớm
  to rise from table — ăn kết thúc đứng dậy
  to rise to tướng one's feet — đứng nhỏm dậy
  to rise in appause — vực dậy vỗ tay hoan nghênh
  the hair rose on one's head — tóc dựng ngược cả lên trên mặt đầu
  to rise from the dead — sinh sống lại
 2. Mọc (mặt trời, mặt mày trăng... ).
  the sun rises — mặt mày trời mọc
 3. Lên, lên rất cao, bốc lên, trèo lên, trèo lên, kéo lên, nổi lên.
  smoke rises up — sương bốc lên
  dough rises — bột dậy lên
  the image rises in one's mind — hình hình ảnh hiện thị lên vô trí
  anger is rising — cơn phẫn nộ nổi lên
  the Red tiver is rising again — nước sông Hồng lại dưng lên
  spirits rise — niềm tin phấn khởi lên
  fishes rise to tướng the bait — cá nổi lên lên đớp mồi
  her colour rose — mặt mày cô tớ ửng đỏ lòm lên
  the wind is rising — bão đang được nổi lên
 4. Tiến lên, thành công.
  to rise in the world — trở thành đạt
  a man likely to tướng rise — một người rất có thể tiến thủ lên (thành đạt)
 5. Vượt lên bên trên.
  to rise above petty jealousies — vượt qua những thói ghen tị tị nạnh tầm thường
 6. Nổi dậy.
  to rise in arms against — vũ trang nổi dậy chống lại
 7. Phẫn nộ, trị tức; kinh tởm, lộn ọe.
  gorge (stomach) rises — trị tức lên; cuồng nộ, kinh tởm, lộn mửa
 8. Bắt mối cung cấp kể từ, tự vì chưng.
  the river rises from a spring — dòng sông bắt mối cung cấp từ là một dòng sản phẩm suối nhỏ
  the quarrel rose from a misunderstanding — sự bất hào tự hiểu nhầm tạo nên ra
 9. Có kỹ năng ứng phó, rất có thể thỏa mãn nhu cầu với.
  to rise to tướng requirements — rất có thể thỏa mãn nhu cầu những yêu cầu hỏi
 10. Bế mạc (hội nghị... ).
  the Parliament will rise next week — tuần sau nghị viện tiếp tục bế mạc

Ngoại động từ[sửa]

rise ngoại động từ /ˈrɑɪz/

 1. Làm nổi lên, thực hiện hiện thị lên.
 2. Trông thấy nổi lên, nhìn thấy hiện thị lên.
  not to tướng rise a fish — ko nhìn thấy một loại cá nào là nổi lên
  to rise a ship — nhìn thấy con cái tàu hiện tại lên

Tham khảo[sửa]

 • "rise". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt không tính tiền (chi tiết)