rod là gì

/rɒd/

Thông dụng

Danh từ

Cái que, cái trượng, cái cần
Gậy, roi; (nghĩa bóng) sự trừng phạt; ( the rod) sự sử dụng cho tới roi vọt vọt
Gậy quyền
Cần câu (như) fishing rod
Người câu cá (như) rod man
Sào (đơn vị đo chiều nhiều năm của Anh vày khoảng tầm sát 5 m)
(sinh vật học) vi trùng que; cấu trúc hình que
(từ Mỹ, nghĩa Mỹ) súng sáu, súng ngắn
Như perch
(kỹ thuật) thanh, cần thiết, thanh kéo, tay đòn
to make a rod for one's own back
gậy ông đập sống lưng ông
To rule (somebody/something) with a rod of iron/with an iron hand
Thống trị vày bàn tay sắt; độc tài
spare the rod and spoil the child
(tục ngữ) yêu thương cho tới phin, ghét bỏ cho tới chơi

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

Hình:Connecting rob.jpg

Thanh, cần thiết, đòn, thanh kéo, thanh truyền

Cơ khí & công trình

gậy nhỏ

Toán & tin cẩn

sào đo (đơn vị của Anh, vày 5, 029m)

Vật lý

cấu đòn bẩy
cấu thanh
sào đo (trắc địa)
thanh mức

Xây dựng

sào đo (đơn vị của anh ấy vày 5.092m)

Điện lạnh

đũa

Kỹ thuật cộng đồng

báng
cần
cấu phiên bản lề
cọc
cọc tiêu
đòn
que
que hàn
sào tiêu
thanh thép tròn
thép thanh
trụ

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
baton , billet , birch , cane , cylinder , dowel , ingot , mace , pin , rodule , scepter , sceptre , shaft , slab , spike , staff , stave , stick , strip , switch , wand , bar , bloom , 16-1/2 feet , axle , bamboo , bolt , crowbar , fasces , perch , pole , scion , skewer , spindle , spoke , tư vấn , toggle , twig , whip

Bạn đang xem: rod là gì

Xem thêm: võ thuật tiếng anh là gì

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ