said là gì

 • TỪ ĐIỂN
 • CHỦ ĐỀ

chưa sở hữu công ty đề
 • động từ

  Bạn đang xem: said là gì

  (quá khứ)nói

 • danh từ

  (từ khan hiếm,nghĩa hiếm) vải vóc chéo

 • lời phát biểu, giờ nói; khi nói; quyền ăn phát biểu (quyền nhập cuộc đưa ra quyết định về một vấn đề)

  to say the lesson

  đọc bài

  ví dụ khác

 • tuyên bố; hứa hẹn; tiên đoán

  the Declaration of Independence of the United State of America says that all men are created equal

  bản tuyên ngôn song lập của nước Mỹ tuyên phụ thân toàn bộ quý khách sinh rời khỏi đều sở hữu quyền bình đẳng

  you said you would tự it

  anh đang được hứa anh tiếp tục thao tác làm việc đó

 • đồn

  it is said that...; they said that...

  người tớ tháp canh rằng...

 • diễn đạt

  that was very well said

  diễn đạt như vậy vô cùng hoặc, phát biểu cơ hội như vậy vô cùng hay

 • viện tớ thực hiện lý lẽ; đem thực hiện hội chứng cớ

  Xem thêm: might là gì

  there is not much to tát be said on that side

  bên phía mặt mũi bại liệt ko thể hiện được không ít lý lẽ đâu

  have you anything to tát say for yourself?

  anh sở hữu điều gì nhằm viện rời khỏi thực hiện lý lẽ bênh vực cho chính bản thân không?

 • cho chủ ý về, đưa ra quyết định về

  there is no saying (it is hard to tát say) who will win

  không thể (khó mà) cho biết thêm chủ ý là ai tiếp tục thắng

  what tự you say to tát a walk?

  anh cho biết thêm chủ ý tớ sở hữu nên đi dạo không?; tớ đi dạo nào?

 • lấy, lựa chọn (làm ví dụ)

  let us say China

  ta lấy Trung quốc thực hiện ví dụ

  Cụm từ/thành ngữ

  to say out

  nói thiệt, phát biểu hết

  thành ngữ khác

  Từ sát giốngTừ vựng giờ Anh theo đòi công ty đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Xem thêm: chít là gì

  Từ vựng giờ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản