scales là gì

/skeɪl/

Thông dụng

Danh từ

Quy mô
Vảy (cá, rắn, cánh thâm thúy bọ)
(thực vật học) vảy bắc
Vảy domain authority, vật hình vảy
Lớp han (trên sắt)
Cáu cặn; bựa, cao răng; cặn vôi (như) fur
the scales fall from somebody's eyes
sáng đôi mắt ra

Ngoại động từ

Đánh vảy, lột vảy
Cạo lớp gỉ
Cạo gắt, cạo bựa , cạo cao; cạo cặn vôi
Tróc vảy, sầy vảy

Danh từ

Cái đĩa cân
( số nhiều) loại cân nặng (như) a pair of scales
to hold the scales even
cầm cân nặng nảy mực
to throw sword into scale
lấy tranh bị thực hiện áp lực
to turn the scale

Xem turn

Bạn đang xem: scales là gì

Ngoại động từ

(từ khan hiếm,nghĩa hiếm) cân nặng (vật gì), cân nặng được, cân nặng nặng
to scale ten kilograms
cân được 10 kilôgam

Danh từ

Sự phân tách độ; mặt mũi phân tách độ; thước phân tách độ; khối hệ thống phân tách độ
Sự bố trí theo gót trình độ
to be high in the scale of creation
có đặc điểm tạo nên ở chuyên môn cao
at the top of the scale
ở chuyên môn cao nhất
at the bottom of the scale
ở chuyên môn thấp nhất
Địa vị; mức
(âm nhạc) thang âm, gam
major scale
gam trưởng
minor scale
gam thứ
Số tỷ lệ; thước tỷ trọng, tỷ trọng, quy tế bào, phạm vi
scale map
bản vật với tỷ trọng lớn
the scale to tát be one to tát fifty thousand
tỷ lệ tiếp tục là một qoành 5000
on a great scale
trên quy tế bào lớn
on a world scale
trên phạm vi toàn thế giới
to scale
theo tỷ lệ

Động từ

Leo, trèo (bằng thang)
Vẽ (bản đồ) theo gót tỷ lệ
to scale up
vẽ to tát ra; tăng cường
to scale down
vẽ nhỏ đi; hạn chế xuống
Có nằm trong tỷ lệ; hoàn toàn có thể so sánh được với nhau

Hình Thái Từ

  • Ved : Scaled
  • Ving: Scaling

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

Thang đo, thang phân tách phỏng, thước tỷ lệ

Cơ khí & công trình

cặn (nồi hơi)
đánh vẩy (gỉ)
thang số
pressure gauge scale
thang số áp kế
tẩy cặn
tỷ lệ xích
scale drawing
vẽ theo gót tỷ trọng xích
vỏ cứng (vật đúc)

Toán & tin

thang
binary scale
thang nhị phân
circular scale
(máy tính ) thang tỷ trọng tròn trặn, thang vòng
decimal scale
thang thập phân
diagonal scale
thang tỷ trọng ngang
distance scale
thang tuyến tính,thang tỷ trọng thẳng
expanded scale
thang phóng đại
frequency scale
thang tần số
logarithmic scale
thang lôga
non-uniform scale
thang ko đều
plotting scale
tỷ lệ xích, thang tỷ lệ
ratio scale
(thống kê ) thang tỷ lệ
recorder scale
thang ghi
time scale
(máy tính ) thang thời gian
uniform scale
(tôpô học tập ) thang đều

Xây dựng

cặn gắt (nước)
số tỉ lệ
thang phân tách phỏng (thước) tỉ lệ
tỉ xích
vảy (sơn tranh)
vẽ theo gót tỉ lệ
scale drawing
sự vẽ theo gót tỉ lệ

Y học

vảy domain authority, cao răng

Điện lạnh

chất cáu
cung bậc
thang (đo)
sensitivity scale
thang phỏng nhạy
wet-bulb depression scale
thang phỏng hạ bầu ướt
tỷ xích
semilogarithmic scale
tỷ xích phân phối loga

Kỹ thuật cộng đồng

bóc vảy
bóc vỏ
cỡ
đánh gỉ
đĩa cân
lớp cặn
lớp cáu
lớp gắt bám
lớp vảy bóc
gỉ sắt
màng đúc
mặt số
mối nối đối đầu
phần phân tách thang đo
phạm vi
quy mô
sự phân tách độ
scale division
sự phân tách phỏng thang đo
scale mark
sự phân tách phỏng thang đo
thang đo
altitude scale
thang phỏng cao
clip-on scale
thang đo cặp vào
decimal scale
thang đo thập phân
full-scale deflection
độ chéo toàn thang đo
full-scale value
giá trị toàn thang đo
gray scale
thang đo xám
gray scale value
giá trị thang phỏng xám
gray-scale image
hình hình họa thang phỏng xám
grey scale value
giá trị thang đo phỏng xám
indicating scale
thang đo chỉ thị
large-scale integration
tích thích hợp thang đo lớn
left margin zero scale
thang đo số ko ở lề trái
light meter scale
thang đo độ mạnh ánh sáng
maximum scale value
giá trị thang đo đặc biệt đại
maximum scale value
giá trị toàn thang đo
mirror scale
thang đo với gương
Mohr's scale of hardness
thang phỏng cứng Mohr
Mohs scale
thang phỏng cứng Moha
mohs scale
thang phỏng cứng môha
optimal scale
thang đo tối ưu
panel provided for scale particulars
vùng dành riêng cho tài liệu thang đo
projected-scale instrument
dụng cụ thang đo chìa
reversed scale
thang đo hòn đảo ngược
right margin zero scale
thang đo điểm ko ở lề phải
roughness scale
thang phỏng nhẵn
round scale indicator
bộ thông tư thang đo tròn
scale division
dấu thang đo
scale division
phần phân tách thang đo
scale division
sự phân tách phỏng thang đo
scale division
vạch thang đo
scale factor
hệ số thang đo
scale factor
hệ số thang độ
scale illumination
sự thắp sáng thang đo
scale indication
số chỉ thang đo
scale interval
khoảng thang đo
scale length
chiều lâu năm thang đo
scale line
đường thang đo
scale line
vạch kẻ (trên thang đo)
scale mark
kim thang đo
scale mark
dấu thang đo
scale mark
đường miếng thang đo
scale mark
sự phân tách phỏng thang đo
scale mark
sự lưu lại thang đo
scale mark
vạch thang đo
scale numbering
sự khắc số thang đo
scale of depth
thang phỏng sâu
scale of height
thang đo cao
scale of image
thang đo ảnh
scale of length
thang đo dài
scale range
khoảng thang đo
scale range
dải thang đo
scale spacing
khoảng phân tách thang đo
scale switch
công tắc gửi thang đo
scale switch
công tắc thang đo
scale switch
thiết bị gửi mạch thang đo
scale unit
đơn vị thang đo
scale value
giá trị thang đo
scleroscope hardness scale
thang đo phỏng cứng loại xung
sensitivity scale
thang phỏng nhạy
step scale
thang đo nhiều nấc
suppresses zero scale
thang đo không tồn tại điểm không
suppresses zero scale
thang đo sống lưng trừng
time scale reading
đơn vị thang đo thời gian
vernier scale
thang đo du xích
vertical scale
thang phỏng cao
wet-bulb depression scale
thang phỏng hạ bầu ướt
thanh
absolute centigrade temperature scale
thanh sức nóng phỏng bách phân tuyệt đối
absolute scale
thanh sức nóng phỏng tuyệt đối
centigrade temperature scale
thanh sức nóng phỏng Celsius
hardness scale
thanh phỏng cứng
major scale of equal temperament
thanh đồng chỉnh bước tiếng động chính
scale formation
hình trở thành cặn
scale formation
hình trở thành lớp cặn
scale formation
sự tạo hình cặn
scale-coated
hình trở thành vảy
thứ nguyên
thước tỷ lệ
big scale
thước tỷ trọng lớn
tỷ lệ
vảy
vảy cặn
vảy đúc
vảy kim loại
vảy sắt
vẽ theo gót tỷ lệ
scale drawing
bản vẽ theo gót tỷ lệ
scale drawing
vẽ theo gót tỷ trọng xích

Kinh tế

bậc (lương...)
base salary scale
bậc bổng căn bản
bậc lương
base salary scale
bậc bổng căn bản
bóc vỏ
cái cân
cân
cặn
đánh vảy
quy mô
quy tế bào sản xuất
tách cặn
scale separator
thiết bị tách cặn
scale trap
bộ phận tách cặn
thang
fluidity scale
thang đo loại chảy
pay scale
thang lương
payroll scale
thang lương
price scale
thang giá
price scale
thang kéo
rating scale
thang tấn công giá
ratio scale
đường thang lôgơ
ratio scale
thang tỷ số
salary scale
thang lương
scale fee
phí theo gót thang bậc
scale of charges
bảng thang giá
scale of salaries
thang lương
scale of value
thang giá bán trị
sliding scale
thang trượt
sliding scale of charges
thang trượt phí
sliding wage scale
thang bổng di động
wage scale
thang lương
thang (giá...)
scale of charges
bảng thang giá
scale of value
thang giá bán trị
thước tỉ trọng (của một phiên bản đồ)
thước tỉ trọng (của một phiên bản vật...)
tỉ lệ
tỉ lệ xích
proportional scale
tỉ lệ xích (của một phiên bản đồ)
váng
vảy
vỏ ngoài

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
calibration , computation , degrees , extent , gamut , gradation , hierarchy , ladder , order , pecking order * , progression , proportion , range , ranking , rate , ratio , reach , register , rule , scope , sequence , series , spectrum , spread , steps , system , way , film , flake , incrustation , lamina , layer , plate , scurf , desquamation , diapason , exfoliation , furfuration , lamella , leprosity , ramentum , scaliness , squama
verb
clamber , escalade , escalate , go up , mount , surmount , adjust , balance , calibrate , compare , compute , estimate , gauge , graduate , proportion , prorate , regulate , size , decorticate , pare , peel , strip , climb , ascend , calibration , continuum , covering , degree , desquamate , exfoliate , film , gamut , gradation , hierarchy , instrument , measure , order , ranking , rate , ratio , rule , spectrum , spread , weight

Từ trái ngược nghĩa

Xem thêm: groom là gì