sheets là gì

/ʃi:t/

Thông dụng

Danh từ

Khăn trải giừơng, tấm đra trải giường; tấm phủ, chăn
Lá, tấm, phiến, tờ
a sheet of iron
một tấm sắt
loose sheet
tờ giấy tờ rời
Dải, mảng rộng lớn (nước, băng..)
a sheet of ice
một dải băng
(địa lý,địa chất) vỉa
(hàng hải) chão lèo (để kiểm soát và điều chỉnh buồm)
(thơ ca) buồm
Dây thừng, xích (để căng buồm)
to be a sheet in the wind
(từ lóng) chếnh choáng say
to be three sheets in the wind
(từ lóng) say túng tỉ, say khướt

Ngoại động từ

Đậy, phủ, quấn kín
Làm trở thành tấm, kết lại trở thành tấm, hợp ý lại trở thành phiến
sheeted rain
mưa như sụp đổ nước

Nội động từ

Phủ, che, kín
to sheet over a waggon
phủ kín một toa xe pháo vì chưng vải vóc bạt
the town was sheeted over with snow
tuyết phủ lênh láng trở thành phố
(hàng hải) lưu giữ buồm vì chưng chão lèo
to sheet home
buộc căng chão lèo buồm

Hình Thái Từ

  • Ved : Sheeted
  • Ving: Sheeting

Chuyên ngành

Y học

khăntrải giờng 2. (lý) lá, tờ

Cơ - Điện tử

Tấm sắt kẽm kim loại mỏng dính, tấm tôn

Cơ khí & công trình

thép lá (mỏng rộng lớn 5,45mm)

Giao thông & vận tải

dây lèo (thuyền buồm)

Hóa học tập & vật liệu

lá thép

Toán & tin

tầng; tờ
sheet of hyperboloid
tầng của một hipeboloid
sheet of a Riemann surface
tờ của một phía Riman
prrincipal sheet
tờ chính
vortex sheet
(cơ học tập ) lớp xoáy

Vật lý

tấm (bản mỏng)

Xây dựng

tờ (giấy)

Điện lạnh

bản (mỏng)
tấm (mỏng)
polystyrene sheet
tấm mỏng dính polystyren

Kỹ thuật công cộng

bia
ký hiệu tay bông
dải
lá kim loại
lớp (nước)
free sheet of water
lớp nước tự động do
ice sheet
lớp (nước) đá
overflowing sheet of water
lớp nước tràn (trên đỉnh đập)
sheet flood
lớp nước lũ bên trên mặt
lớp phủ
giản đồ
bản
màng
laminated sheet
màng hóa học dẻo
sheet metal waterproofer
màng chống thẩm thấu vì chưng tôn mỏng
sheet resistance
diện trở màng mỏng
slip sheet membrane
tấm màng chống thấm
phiến
sheet asphalt
atphan phiến
phiến mỏng
phiếu
checking sheet
phiếu kiểm tra
cost sheet
phiếu lăm le giá
dispatch sheet
phiếu điều phái
dispatch sheet
phiếu gửi
file sheet
phiếu catalo
file sheet
phiếu danh mục
flow sheet
phiếu tiến độ công nghệ
gaging sheet
phiếu đo
inspection sheet
phiếu kiểm tra
inspection sheet
phiếu test (máy, khí cụ)
instruction sheet
phiếu phía dẫn
perforated sheet
phiếu đục lỗ
process sheet
phiếu tiến độ công nghệ
route sheet
phiếu tiến độ công nghệ
sơ đồ
tấm

Giải mến EN: A similar broad, thin piece of some other material, such as paper, glass, or metal.

Xem thêm: correspondence course là gì

Bạn đang xem: sheets là gì

Giải mến VN: Tấm vật tư mỏng dính như giấy tờ, thủy tinh nghịch hoặc sắt kẽm kim loại.

tấm tôn
tầng
hyperboloid of one sheet (oftwo sheets)
hipeboloit một tầng (hai tầng)
interformational sheet
vỉa xen tầng
minimum ellipse of a hyperboloid of one sheet
elip thắt của một hipebolit một tầng
minimum ellipse of a hyperboloid of one sheet
elip thắt của một hiperboloit một tầng
rock sheet
tầng đá
sheet flood
dòng chảy tầng
sheet flow
dòng chảy tầng
sheet of hyperboloid
tầng của một hipeboloit
vỉa

Kinh tế

phiếu
application & allotment sheet
phiếu sản xuất (đặt mua sắm và phân phối)
clearing sheet
phiếu thanh toán giao dịch bù trừ
contact sheet
phiếu gặp
contact sheet
phiếu tiếp khách
cost sheet
phiếu sản xuất
coupon sheet
bản kê lãi phiếu
distribution sheet of store
phiếu phân phối vật liệu
green sheet
phiếu xanh
in-tally sheet
phiếu số điểm
job cost sheet
phiếu giá bán thành công xuất sắc việc
job cost sheet
phiếu tính giá tiền theo dõi công việc
order sheet
phiếu đặt điều hàng
stock sheet (stock-sheet)
phiếu kho
tally sheet (tally-sheet)
phiếu kiểm hàng
time sheet
phiếu ghi giờ công (để tính lộc sản phẩm tuần)
time sheet
phiếu chấm công
time sheet
phiếu hiện nay diện
time sheet
phiếu kiểm danh
wage sheet
phiếu trả lương
work sheet
phiếu ghi công tác
work sheet
phiếu thực hiện việc
work sheet
phiếu liệt kê công tác
tấm
tờ (giấy)

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
area , blanket , coat , expanse , film , foil , folio , lamina , layer , leaf , membrane , overlay , pane , panel , piece , plate , ply , slab , stratum , stretch , surface , sweep , veneer , chain , coating , covering , linen , newspaper , page , pan , paper , rope , sail , shroud , tabloid , tin