shovel là gì

/ʃʌvəl/

Thông dụng

Danh từ

Cái xẻng
Bộ phận của cái máy ủi khu đất rộng lớn (có thể xúc được khu đất.. như thể (như) loại xẻng)

Ngoại động từ

Nhấc, dịch gửi (cái gì) bởi xẻng
spend hours shovelling snow
mất nhiều thời giờ nhằm xúc tuyết
Tạo đi ra, dọn sạch sẽ (cái gì) bởi xẻng
to shovel the pavement clear of snow
xúc dọn tuyết bởi xẻng
to shovel food into one's mouth
ngốn, ăn ngấu nghiến

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

Xẻng, gàu xúc, máy xúc, (v) xúc, vét

Cơ khí & công trình

gầu múc (xe xúc đất)

Xây dựng

thuổng

Kỹ thuật công cộng

cái xẻng
lá cánh quạt
gàu
gầu
gàu xúc
mai
máy xúc

Kinh tế

cái xẻng

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

Bạn đang xem: shovel là gì

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

Xem thêm: mobilize là gì

NHÀ TÀI TRỢ

Xem thêm: instrument là gì