shuttle là gì

/ʃʌtl/

Thông dụng

Danh từ

Con thoi (trong khuông cửi)
Cái xuyên suốt (trong máy khâu)
Hệ thống giao thông vận tải vận tải đường bộ tuyến phố ngắn
(thông tục) ngược cầu lông (như shuttlecock)

Nội động từ

Qua lại như con cái thoi

Ngoại động từ

Thoi đưa; thực hiện mang đến tương hỗ như con cái thoi

Chuyên ngành

Xây dựng

hệ thống giao thông vận tải vận tải đường bộ tuyến phố ngắn

Cơ - Điện tử

Cái thoi, sự gửi độngkiểu con cái thoi, vận động tịnh tiến thủ hòn đảo chiều

Cơ khí & công trình

cung trượt (van phân phối)

Điện lạnh

chuyển động cút lại

Kỹ thuật công cộng

con thoi ko gian
title flight (spaceshuttle)
chuyến cất cánh bên trên tầng quy trình (con thoi ko gian)
title flight (spaceshuttle)
phi vụ bên trên tầng quy trình (con thoi ko gian)
máy cất cánh con cái thoi

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

Bạn đang xem: shuttle là gì

Xem thêm: motivate là gì

NHÀ TÀI TRỢ