soul là gì

/soʊl/

Thông dụng

Danh từ

Linh hồn (phần lòng tin hoặc phi vật hóa học của loài người tuy nhiên người tao tin cậy rằng tiếp tục tồn bên trên sau khoản thời gian chết)
commend one's soul to tướng God
gửi gắm vong linh mang đến Chúa
Tâm hồn, tâm trí
to throw oneself soul into something
để không còn tâm trí nhập việc gì
he cannot Điện thoại tư vấn his soul his own
nó bị người không giống khống chế
Linh hồn, rường cột, một tấm gương tuyệt vời nhất, văn minh tuyệt vời nhất (về một vài đức tính, phẩm chất)
President Ho is the soul of the Party
Hồ quản trị là vong linh của Đảng
Vĩ nhân
the greatest souls of antiquity
những vĩ nhân của thời xưa
Linh hồn của những người tiếp tục chết
Hồn, mức độ sinh sống, mức độ truyền cảm
picture lucks soul
bức giành giật thiếu hụt hồn
Người
without meeting a living soul
không thấy một bóng người
population of a thousand souls
số dân một ngàn người
a simple soul
người giản dị
the ship was lost with two hundred souls on board
con tàu đã biết thành đắm với nhì trăm hành khách
Người, đứa nhỏ bé.. (chỉ đi ra sự thân thiết quen thuộc, sự thương hoảng hốt..)
a dear old soul
một loài người già cả nua xứng đáng mến
Nhạc soul (loại nhạc văn minh thông dụng của những người Mỹ domain authority đen kịt dẫn xuất kể từ nhạc (tôn giáo), nhạc blu, jaz; biểu lộ những xúc cảm mạnh mẽ) (như) soul-music
(từ Mỹ, nghĩa Mỹ) (thông tục) nền văn hoá và phiên bản sắc chủng tộc của những người Mỹ domain authority đen
(từ Mỹ, nghĩa Mỹ) (thông tục) phẩm hóa học thực hiện mang đến loài người sinh sống hài hoà với bản thân và hoà phù hợp với người khác
upon my soul!
ủa! (dùng thực hiện một lời nói thán sửng nóng bức hoặc ngạc nhiên)

Chuyên ngành

Xây dựng

tâm hồn

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
anima , animating principle , animation , animus , ardor , bosom , bottom , breast , breath of life , cause , conscience , courage , disposition , ego , elan vital , essence , feeling , fervor , force , genius , heart , individuality , intellect , intelligence , life , marrow , mind , nobility , noumenon , personality , pith , pneuma , principle , quintessence , reason , recesses of heart , secret self , spirit , spiritual being , stuff , substance , thought , vital force , vitality , vivacity , body toàn thân , character , creature , ghost , human being , individual , living soul , man , mortal , person , personage , phantom , shadow , umbra , woman , breath , divine spark ,