spectrum là gì

/´spektrəm/

Thông dụng

Danh kể từ, số nhiều .spectra, spectrums

Hình ảnh
(vật lý) phổ, quang quẻ phổ
solar spectrum
quang phổ mặt mũi trời
prismatic spectrum
quang phổ lăng kính
Loạt những dải tiếng động tương tự động quang quẻ phổ
Một sản phẩm không thiếu, một chuỗi rộng
covering the whole spectrum of ability
bao quát mắng toàn cỗ phạm vi năng lực
Sự phân bổ theo gót kích cỡ, sự phân bổ theo gót tính chất

Chuyên ngành

Toán & tin

phổ, hàm phổ, tỷ lệ phổ; trang bị thị của hàm phổ
spectrum of a function
phổ của một hàm
spectrum of a transformation
phổ của một quy tắc đổi mới đổi
absorption spectrum
phổ bú mớm thu
continuous spectrum
(giải tích ) phổ liên tục
direct spectrum
(đại số ) phổ thẳng
energy spectrum
phổ năng lượng
hereditary spectrum
(giải tích ) phỉi di truyền
integrated spectrum
(điều khiển học tập ) hàm phổ, trang bị thị hàm phổ
inverse spectrum
phổ ngược
line spectrum
(vật lý ) phổ vạch
mixed spectrum
phổ láo lếu tạp
power spectrum
phổ năng lượng
point spectrum
phổ điểm, phổ tách rạc
residual spectrum
phổ dư
simple spectrum
phổ đơn

Xây dựng

quang phổ

Cơ - Điện tử

Quang phổ, phổ

Vật lý

phổ, quang quẻ phổ

Kỹ thuật cộng đồng

hàm phổ
mật chừng phổ
phổ

Giải quí VN: Hình vẽ đặc thù cho việc tổ hợp của không ít bộ phận của một sắc tố, một tiếng động bao gồm nhiều vạch xếp trật tự kể từ thấp cho tới cao, bề cap của vạch đặc thù mang lại biểu trang bị những bộ phận.

quang phổ
absorption spectrum
quang phổ hấp thụ
channel spectrum
quang phổ vằn
color spectrum
độ nhạy cảm quang quẻ phổ
continuous spectrum
quang phổ liên tục
electronic spectrum
quang phổ năng lượng điện tử
first-order spectrum
quang phổ bậc nhất
high-order spectrum
quang phổ bậc cao
line of spectrum
vạch quang quẻ phổ
line spectrum
quang phổ vạch
mass spectrum
quang phổ khối
molecular spectrum
quang phổ phân tử
schedule for monitoring spectrum occupancy
lịch biểu trấn áp chừng trú ngụ (quang) phổ
selenium spectrum
quang phổ tế bào xelen
solar spectrum
quang phổ mặt mũi trời
spectrum display
sự phô trưng quang quẻ phổ
spectrum line
vạch (quang) phổ
step spectrum
quang phổ bậc
tap-gain spectrum
quang phổ tăng tích
visible light spectrum
quang phổ khả kiến
X-ray spectrum
quang phổ tia X

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

Bạn đang xem: spectrum là gì

Xem thêm: capital punishment là gì

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ