strip là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách trừng trị âm[sửa]

 • IPA: /ˈstrɪp/

Danh từ[sửa]

strip (số nhiều strips) /ˈstrɪp/

 1. Mảnh, dải.
  a strip of cloth — một miếng vải
  a strip of garden — một miếng vườn
 2. Cột chuyện tranh, cột giành sướng (trong tờ báo).
 3. (Hàng không) Đường băng.

Đồng nghĩa[sửa]

đường băng
 • air strip
 • landing strip

Ngoại động từ[sửa]

strip nội động từ /ˈstrɪp/

Bạn đang xem: strip là gì

 1. Tước đoạt; tước đoạt (quyền... ), cơ hội (chức... ).
  to strip house — tước đoạt đoạt không còn đồ đạc và vật dụng nhập nhà
  to strip someone of his power — tước đoạt quyền ai, miễn nhiệm ai
 2. Làm trờn răng (đinh vít, bu lông... ).
  to strip screw — thực hiện trờn răng một đinh vít
 3. Vắt cạn.
  to strip a cow — vắt cạn sữa một con cái bò

Chia động từ[sửa]

Bảng phân chia động kể từ của strip

Xem thêm: myths là gì

Dạng không chỉ có ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to strip
Phân kể từ hiện tại tại stripping
Phân kể từ quá khứ stripped
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại strip strip hoặc strippest¹ strips hoặc strippeth¹ strip strip strip
Quá khứ stripped stripped hoặc strippedst¹ stripped stripped stripped stripped
Tương lai will/shall² strip will/shall strip hoặc wilt/shalt¹ strip will/shall strip will/shall strip will/shall strip will/shall strip
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại strip strip hoặc strippest¹ strip strip strip strip
Quá khứ stripped stripped stripped stripped stripped stripped
Tương lai were to strip hoặc should strip were to strip hoặc should strip were to strip hoặc should strip were to strip hoặc should strip were to strip hoặc should strip were to strip hoặc should strip
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại strip let’s strip strip
 1. Cách phân chia động kể từ cổ.
 2. Thường thưa will; chỉ thưa shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường thưa shall và chỉ thưa will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Nội động từ[sửa]

strip nội động từ /ˈstrɪp/

 1. Cởi ăn mặc quần áo.
  to strip to tát the skin — toá trần truồng
 2. Trờn răng (đinh vít, bu lông... ).
 3. Phóng đi ra (đạn).

Chia động từ[sửa]

Bảng phân chia động kể từ của strip

Dạng không chỉ có ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to strip
Phân kể từ hiện tại tại stripping
Phân kể từ quá khứ stripped
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại strip strip hoặc strippest¹ strips hoặc strippeth¹ strip strip strip
Quá khứ stripped stripped hoặc strippedst¹ stripped stripped stripped stripped
Tương lai will/shall² strip will/shall strip hoặc wilt/shalt¹ strip will/shall strip will/shall strip will/shall strip will/shall strip
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại strip strip hoặc strippest¹ strip strip strip strip
Quá khứ stripped stripped stripped stripped stripped stripped
Tương lai were to strip hoặc should strip were to strip hoặc should strip were to strip hoặc should strip were to strip hoặc should strip were to strip hoặc should strip were to strip hoặc should strip
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại strip let’s strip strip
 1. Cách phân chia động kể từ cổ.
 2. Thường thưa will; chỉ thưa shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường thưa shall và chỉ thưa will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Tham khảo[sửa]

 • "strip". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt không tính tiền (chi tiết)