submission là gì

/səb'miʃn/

Thông dụng

Danh từ

Sự khuất phục, sự phục tòng, sự quy phục;
Sự đệ trình, bài bác biện hộ

Danh từ

Sự trình, sự đệ trình; sự thể hiện đánh giá (quyết tấp tểnh..)
the submission of a plan
sự đệ trình một nối tiếp hoạch
Sự khuất phục; sự phục tòng, sự quy phục
parents who want children to tướng show complete submission to tướng their wishes
các cha mẹ mong muốn con cháu trầm trồ trọn vẹn phục tòng ý mong muốn của họ
(pháp lý) chủ kiến trình toà (của luật sư); bài bác biện hộ

Chuyên ngành

Kỹ thuật cộng đồng

đầu tư
gửi tin

Kinh tế

sự thỏa hiệp nhờ vào trọng tài
việc phó cho tới trọng tài
ý con kiến nhằm biện hộ
ý con kiến nêu đi ra trước quan toà hoặc bồi thẩm đoàn

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
acquiescence , appeasement , assent , backing down , bowing , capitulation , cringing , defeatism , deference , docility , giving in , humbleness , humility , malleability , meekness , nonresistance , obedience , passivism , passivity , pliabilty , prostration , recreancy , resignation , servility , subjection , submissiveness , submitting , surrender , tractability , unassertiveness , yielding , amenability , amenableness , compliance , compliancy , tractableness , proposition , suggestion , forbearance , fortitude , long-sufferance

Từ trái ngược nghĩa

Bạn đang xem: submission là gì

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

Xem thêm: cruel là gì

NHÀ TÀI TRỢ

Xem thêm: information là gì