sum up là gì

Ý nghĩa của sum (something/someone) up nhập giờ đồng hồ Anh

sum (something/someone) up by saying I'd just lượt thích to tướng sum up by saying that it's been a tremendous pleasure to tướng work with you.

Bạn đang xem: sum up là gì

SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

sum something/someone up

SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

Bạn cũng rất có thể mò mẫm những kể từ tương quan, những cụm kể từ và kể từ đồng nghĩa tương quan trong số chủ thể này:

sum up

SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

Bạn cũng rất có thể mò mẫm những kể từ tương quan, những cụm kể từ và kể từ đồng nghĩa tương quan trong số chủ thể này:

SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

(Định nghĩa của sum (something/someone) up kể từ Từ điển & Từ đồng nghĩa tương quan Cambridge dành riêng cho Người học tập Nâng cao © Cambridge University Press)

sum up (something/someone) | Từ điển Anh Mỹ

(Định nghĩa của sum up (something/someone) kể từ Từ điển Học thuật Cambridge © Cambridge University Press)

B2

Xem thêm: violate là gì

Bản dịch của sum (something/someone) up

trong những ngữ điệu khác

nhập giờ đồng hồ Nhật

nhập giờ đồng hồ Catalan

nhập giờ đồng hồ Hàn Quốc

nhập giờ đồng hồ Ả Rập

nhập giờ đồng hồ Ý

descriure breument ac/algú…

يُلخّص شَيئاً ما, شَخصاً ما…

fare un sunto (di qualcuno/qualcosa)…

Xem thêm: will thin nghĩa là gì

Cần một máy dịch?

Nhận một bạn dạng dịch nhanh chóng và miễn phí!

Tìm kiếm

sum (something/someone) up

Tác giả

Bình luận