superlative là gì

Cấu trúc đối chiếu nhất là 1 trong những trong mỗi loại câu phổ cập vô giờ đồng hồ Anh. Chúng tao hay được sử dụng hình mẫu câu này Lúc ham muốn đối chiếu nhiều người hoặc nhiều vật nhằm mục đích đã cho thấy người/vật này cơ mang trong mình 1 điểm sáng nổi trội rộng lớn những người/vật không giống. 

I. So sánh nhất với tính kể từ ngắn

Bạn đang xem: superlative là gì

1. Cấu trúc: S + to tướng be + the + superlative adjective (+ N)
Ví dụ:
He is the tallest student in my class. (Anh ấy là học viên tối đa lớp tôi.)
My house is the biggest in this village. (Nhà tôi to tướng nhất vô xóm này.)

2. Cách tạo hình tính kể từ đối chiếu nhất so với tính kể từ ngắn

2.1. Thế này là tính kể từ ngắn?
Tính kể từ cộc là tính từ:
- mang trong mình 1 âm tiết
Ví dụ: big (to), small (nhỏ), short (thấp)
- đem nhì âm tiết kết giục bởi "-y"
Ví dụ: happy (vui vẻ), ugly (xấu xí), pretty (đẹp)

2.2. Quy tắc tạo hình dạng đối chiếu nhất của tính kể từ ngắn

- Thông thông thường, Lúc xây dựng tính kể từ đối chiếu nhất, tao tiếp tục tăng đuôi "-est" vô hâu phương tính kể từ cộc.
Ví dụ:
short - shortest (nhỏ nhất)
old - oldest (già nhất)

- Với những tính kể từ cộc đem đuôi kết giục là "-e", Lúc xây dựng tính kể từ đối chiếu nhất, tao mách nhỏ đuôi "-st" vô hâu phương.
Ví dụ:
large - largest (lớn nhất)
nice - nicest (đẹp nhất)

- Với những tính kể từ cộc đem đuôi kết giục là một trong những nguyên vẹn âm và 1 phụ âm, Lúc xây dựng tính kể từ đối chiếu nhất, tao tiếp tục gấp rất nhiều lần phụ âm cuối và tăng đuôi "-est" vô hâu phương.
Ví dụ:
hot - hottest (nóng nhất)
big - biggest (to nhất)

- Với những tính kể từ đem 2 âm tiết và đem đuôi kết giục bởi "-y", Lúc xây dựng tính kể từ đối chiếu nhất, tao tiếp tục vứt "-y" và tăng "-iest" vô hâu phương.
Ví dụ:
happy - happiest (hạnh phúc nhất)
pretty - prettiest (xinh nhất)

II. So sánh nhất với tính kể từ dài

Xem thêm: look into nghĩa là gì

1. Cấu trúc: S + to tướng be + the + most + adjective (+ N)
Ví dụ:
This siêu xe is the most expensive in the showroom. (Trong chống trưng bày, con xe này là vướng nhất.)
He will become the most successful businessman in our town. (Anh ấy tiếp tục phát triển thành người kinh doanh thành công xuất sắc nhất thị xã của Cửa Hàng chúng tôi.)

2. Cách tạo hình tính kể từ đối chiếu nhất so với tính kể từ dài

2.1. Thế này là tính kể từ dài?
- Tính kể từ nhiều năm là tính kể từ đem nhì âm tiết và ko kết giục bởi đuôi "–y".
Ví dụ:
helpful (hay chung đỡ), careful (cẩn thận), honest (thật thà)

- Tất cả những tính kể từ đem kể từ 3 âm tiết trở lên trên đều là tính kể từ nhiều năm.
Ví dụ:
important (quan trọng), beautiful (đẹp),  expensive (đắt đỏ)

2.2. Cách tạo hình dạng đối chiếu nhất của tính kể từ dài

- Để mang trong mình 1 tính kể từ nhiều năm lịch sự dạng đối chiếu nhất, tao chỉ việc tăng cụm kể từ "the most" vô trước tính kể từ nhiều năm cơ.
Ví dụ:
careful - the most careful (cẩn thận nhất)
hard-working - the most hard-working (chăm chỉ nhất)

- Trong giờ đồng hồ Anh đem một số trong những tính kể từ nhiều năm nhưng mà Lúc đem lịch sự dạng đối chiếu nhất tao đem nhì cơ hội.

Xem thêm: strategic là gì

  • Cách loại nhất là tao tăng đuôi "–est" vào sau cùng tính kể từ cơ tựa như quy tắc so với tính kể từ cộc.
  • Cách loại nhì tao tăng cụm "the most" vô trước tính kể từ cơ tựa như quy tắc so với tính kể từ nhiều năm tao vừa vặn học tập phía trên.

Một số tính kể từ đem dạng này là:

  • clever - the cleverest/ the most clever (thông minh nhất)
  • narrow - the narrowest/ the most narrow (hẹp nhất)
  • simple - the simplest/ the most simple (đơn giản nhất)
  • pleasant - the pleasantest/ the most pleasant (dễ Chịu nhất)
  • common - the commonest/ the most common (thông dụng nhất)

3. Các tính kể từ đối chiếu nhất quánh biệt

good - best  (tốt nhất)
bad - worst  (tồi tệ nhất)
much/ many - most  (nhiều nhất)
little  - least  (ít nhất)
far - farthest/ furthest  (xa nhất)