suspect là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách trị âm[sửa]

 • IPA: /ˈsəs.ˌpɛkt/

Tính từ[sửa]

suspect (so sánh hơn more suspect, so sánh nhất most suspect) /ˈsəs.ˌpɛkt/

Bạn đang xem: suspect là gì

 1. Đáng ngờ, khả nghi; bị tình nghi ngại.

Danh từ[sửa]

suspect (số nhiều suspects) /ˈsəs.ˌpɛkt/

 1. Người khả nghi; người bị tình nghi ngại, nghi ngại can, nghi ngại phạm.

Ngoại động từ[sửa]

suspect ngoại động từ /ˈsəs.ˌpɛkt/

 1. Nghi, ngờ, nghi hoặc, thiếu tín nhiệm.
  to suspect danger — ngờ sở hữu nguy hiểm hiểm
  to suspect somebody of a crime — nghi ngại người này phạm tội
  to suspect the authenticity of the evidence — thiếu tín nhiệm tính xác thực của hội chứng cớ

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

 • "suspect". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt free (chi tiết)

Tiếng Pháp[sửa]

Cách trị âm[sửa]

 • IPA: /sys.pɛ/

Tính từ[sửa]

  Số ít Số nhiều
Giống đực suspect
/sys.pɛ/
suspects
/sys.pɛ/
Giống cái suspecte
/sys.pɛkt/
suspectes
/sys.pɛkt/

Xem thêm: bystander là gì

suspect /sys.pɛ/

 1. Đáng ngờ, khả nghi ngại.
  Attitude suspecte — thái phỏng xứng đáng ngờ
  Individu suspect — người khả nghi
 2. Bị nghi ngại là.
  Suspect de partialité — bị nghi ngại là thiên vị

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
suspect
/sys.pɛ/
suspects
/sys.pɛ/

suspect /sys.pɛ/

Xem thêm: book nghĩa là gì

 1. Kẻ khả nghi; kẻ bị tình nghi ngại.
  Deux suspects ont été arrêtés — nhì kẻ khả nghi ngại đã biết thành bắt

Trái nghĩa[sửa]

 • Certain, sûr

Tham khảo[sửa]

 • "suspect". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt free (chi tiết)