tài sản tiếng anh là gì

Tài sản là những vật có mức giá trị vì thế chi phí và là đối tượng người tiêu dùng của quyền gia tài và những quyền lợi vật hóa học không giống.

Bạn đang xem: tài sản tiếng anh là gì

1.

Tài sản lâu dài được report bên trên bảng bằng vận kế toán tài chính và thông thường được ghi nhận bám theo giá bán mua sắm.

Long-term assets are reported on the balance sheet and are usually recorded at the price at which they were purchased.

2.

Xem thêm: enlightened là gì

Tính thanh toán nói đến kĩ năng của một doanh nghiệp lớn trong những công việc tích lũy đầy đủ gia tài thời gian ngắn nhằm thanh toán giao dịch những số tiền nợ thời gian ngắn Khi bọn chúng cho tới hạn.

Liquidity refers to tướng a company’s ability to tướng collect enough short-term assets to tướng pay short-term liabilities as they come due.

Xem thêm: under nghĩa là gì

Asset property đều phải sở hữu nghĩa "tài sản" tuy nhiên thân thích bọn chúng sở hữu điểm không giống nhau nha!

- Asset thường người sử dụng ở số nhiều chỉ gia tài của một người hoặc một doanh nghiệp lớn.

- Property lại là một trong danh kể từ ko điểm được chỉ những vật có mức giá trị nằm trong quyền chiếm hữu cá thể.