talk là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách trị âm[sửa]

 • IPA: /ˈtɔk/
Hoa Kỳ[ˈtɔk]

Danh từ[sửa]

talk /ˈtɔk/

 1. Lời thưa.
  he's all talk — thằng ấy chỉ được cái tài nói
 2. Cuộc nói chuyện, cuộc mạn đàm.
 3. Bài thì thầm.
  a talk on Russian music — một bài xích thì thầm về âm thanh Nga
 4. Tin trạm gác, lời nói chào xáo buôn dưa lê.
  that's all talk — cơ đơn giản tin cậy đồn
  the talk of the town — chuyện cả tỉnh người tao bàn tán
 5. (Số nhiều) (chính trị) cuộc thương lượng, cuộc thương lượng.

Nội động từ[sửa]

talk nội động từ /ˈtɔk/

Bạn đang xem: talk là gì

Xem thêm: give credit là gì

 1. Nói.
  baby is beginning to tướng talk — bé xíu em chính thức biết nói
 2. Nói chuyện, nói chuyện.
 3. Nói nhiều, bép xép; gièm pha pha; buôn dưa lê.
  don't bởi that, people will talk — chớ thực hiện cái cơ, người tao tiếp tục thưa ngay lập tức đấy

Ngoại động từ[sửa]

talk ngoại động từ /ˈtɔk/

 1. Nói, kể.
  to talk English — thưa giờ đồng hồ Anh
  to talk rubbish — thưa bậy thưa bạ
 2. Nói về, bàn về.
  to talk politics — thì thầm chủ yếu trị
 3. Nói quá thực hiện mang đến, nói đến việc nỗi.
  to talk somebody's head off — thưa quá thực hiện mang đến ai nhức cả đầu
  to talk oneself hoarse — nói đến việc khan cả tiếng

Thành ngữ[sửa]

 • to talk about (of):
  1. Nói về, bàn về.
   we'll talk about that point later — tất cả chúng ta tiếp tục bàn về điểm cơ sau
   what are they talking of? — chúng ta đang được nói tới vật gì thế?
 • to talk at: thưa ám chỉ, thưa xa xôi, nói kháy.
 • to talk away:
  1. Nói chuyện mang đến không còn (thì giờ); thưa trong cả.
   to talk the afternoon away — thì thầm mang đến qua quýt buổi chiều; thì thầm trong cả cả buổi chiều
  2. Nói tiếp, thưa mãi, thưa lâu năm, thưa dứt ko rời khỏi.
 • to talk back: Nói lại, cãi lại.
 • to talk down: Nói át, thưa ngăn họng.
 • to talk into: Nói nhập, gạ dành riêng nhằm thực hiện, thuyết phục nhằm thực hiện.
 • to talk out: Án Thư kéo dãn, bàn bạc cho tới nằm trong.
 • to talk out of: Án Thư rời khỏi, can ngăn, thưa nhằm chớ thực hiện.
 • to talk someone out of a plan: Ngăn ai chớ theo dõi một plan.
 • to talk over:
  1. Dỗ dành riêng, thuyết phục.
  2. Bàn luận, xét kỹ từng mặt; đánh giá và nhận định từng cạnh khía.
   talk it over with your parents before you reply — hãy bàn kỹ việc đó với thầy u anh đang được rồi hãy trả lời
 • to talk round:
  1. Thuyết phục, gạ dành riêng, thực hiện thay cho thay đổi chủ kiến.
  2. Bàn xung quanh bàn quẩn ko tiếp cận đâu.
 • to talk to:
  1. (Thông tục) Chỉnh, xài, phê bình, quở trách cứ.
   the lazy boy wants talking to — rất cần phải xài mang đến thằng bé xíu trây lơ là một trận
 • to talk up: Tuyên truyền cho; không còn lời nói ca tụng.
 • to talk for the sake of talking: Nói nhằm nhưng mà thưa, thưa chẳng mục tiêu gì.
 • to talk nineteen to tướng the dozen: Xem Dozen
 • to talk shop: Xem Shop
 • to talk through one's hat: Xem Hat
 • to talk to tướng the purpose: Nói đích thị lúc; thưa cái đang được thưa.
 • talking past each other: nói tới nhị chuyện không giống nhau trong lúc tưởng là đang được thưa cùng nhau về và một vấn đề; ông thưa gà, bà thưa vịt.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

 • "talk". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt free (chi tiết)