theory là gì

/'θiəri/

Chuyên ngành

Toán & tin

lý thuyết, lý luận học tập thuyết
theory of algebras
lý thuyết những đại số
theory of approximation
lý thuyết xấp xỉ
theory of conbinations
lý thuyết tổ hợp
theory of correspondence
(hình học tập ) (đại số ) lý thuyết tương ứng
theory of dynamic programming
lý thuyết dquy hoạch động
theory of elasticity
lý thuyết đàn hồi
theory of equations
lý thuyết phương trình
theory of errors
lý thuyết sai số
theory of fields
lý thuyết trường
theory of function of a complex variable
lý thuyết hàm thay đổi phức
theory of function of a real variable
lý thuyết hàm thay đổi thực
theory of group
lý thuyết nhóm
theory of infinite series
lý thuyết chuỗi vô hạn
theory of irrational numbers
lý thuyết số vô tỷ
theory of matrices
lý thuyết ma mãnh trận
theory of numbers
lý thuyết số
theory of plasticity
lý thuyết dẻo
theory of point-sets
lý thuyết giao hội điểm
theory of probability
lý thuyết xác suất
theory of relativity
học thuyết tương đối
theory of rings
lý thuyết vành
theory of strength
lý thuyết mức độ bền
theory of types
(toán (toán logic )ic ) lý thuyết kiểu
theory of units
lý thuyết những đơn vị
theory of weighted smoothing
(thống kê ) lý thuyết về san vị sở hữu trọng lượng
additive ideal theory
lý thuyết tính chất những iđêan
additive numbers theory
lý thuyết tính chất những số
algebraic theory of numbers
lý thuyết đại số những số
analytic theory of numbers
giải tích những số
deductive theory
(toán (toán logic )ic ) lý thuyết suy diễn
decision theory
lý thuyết quyết định
field theory
lý thuyết trường
formal theory
(toán (toán logic )ic ) lý thuyết hình thức
frequency theory of probability
lý thuyết phần trăm theo đuổi tần số
function theory
(giải tích ) lý thuyết hàm
game theory
lý thuyết trò chơi
geomatric theory of numbers
lý thuyết hình học tập những số
group theory
lý thuyết nhóm
homology theory
lý thuyết đồng điều
homotopy theory
lý thuyết đồng luân
informal theory
(toán (toán logic )ic ) lý thuyết ko hình thức
information theory
lý thuyết thông tin
kinetic theory of gases
lý thuyết khí động học
menbrane theory
lý thuyết màng
meson field theory
lý thuyết ngôi trường mêzon
multiplivative ideal theory
(đại số ) lý thuyết iđêan nhân
numbers theory
lý thuyết số
object theory
(toán (toán logic )ic ) lý thuyết đối tượng
perturbation theory
(giải tích ) lý thuyết nhiễu loạn
potential theory
lý thuyết thế vị
proof theory
(toán (toán logic )ic ) lý thuyết hội chứng minh
quantized field theory
lý thuyết ngôi trường lượng tử
queneing theory
(xác suất ) lý thuyết chuẩn bị mặt hàng, lý thuyết đáp ứng đám đông
ramified theory of types
(toán (toán logic )ic ) lý thuyết loại rẽ nhánh
relative homology theory
(tôpô học tập ) lý thuyết đồng đều tương đối
relativity theory
lý thuyết tương đối
reliability theory
(điều khiển học tập ) lý thuyết phỏng tin cậy cậy
renewal theory
(thống kê ) lý thuyết phục hồi
sampling theory
lý thuyết lấy mẫu
scheduling theory
lý thuyết thời hạn biểu
shear theory
lý thuyết [cắt, trượt]
nified field theory
(vật lý ) lý thuyết ngôi trường thống nhất
value distribution theory
(giải tích ) lý thuyết phân phối độ quý hiếm (của những hàm giải tích)

Kỹ thuật công cộng

học thuyết
theory of relativity
học thuyết tương đối
lý luận
informal theory
lý luận ko hình thức
information theory
lý luận thông tin
lý thuyết
Abbe theory
lý thuyết Abbe
adaptive system theory
lý thuyết khối hệ thống quí ứng
additive ideal theory
lý thuyết với mọi iđean
additive ideal theory
lý thuyết tính chất iđean
additive number theory
lý thuyết tính chất những số
additive number theory
lý thuyết tính chất số
algebraic theory
lý thuyết đại số
algebraic theory of numbers
lý thuyết đại số những số
alternating-current circuit theory
lý thuyết mạch loại xoay chiều
analytic theory number
lý thuyết giải tích những số
analytic theory numbers
lý thuyết giải tích những số
analytic theory of numbers
lý thuyết giải tích những số
applied inverse scattering theory
lý thuyết giã xạ ngược ứng dụng
applied theory of plasticity
lý thuyết mềm ứng dụng
array theory
lý thuyết mảng
automata theory
lý thuyết vũ khí tự động động
automata theory
lý thuyết về người máy
band theory
lý thuyết vùng
band theory
lý thuyết vùng hóa học rắn
band theory of solids
lý thuyết vùng
band theory of solids
lý thuyết vùng hóa học rắn
band theory of solids
lý thuyết vùng của hóa học rắn
Bardeen-Cooper-Schrieffer theory
lý thuyết Bardeen-Cooper-Schrieffer
Bardeen-Cooper-Schrieffer theory
lý thuyết BCS
barrel theory
lý thuyết vỏ trụ
BCS theory
lý thuyết Bardeen-Cooper-Schrieffer
BCS theory
lý thuyết BCS
beam flexural theory
lý thuyết tính dầm Chịu đựng uốn
beam theory
lý thuyết dầm
bending theory
lý thuyết uốn
big bang theory
lý thuyết vụ nổ lớn
Boussinesp theory
lý thuyết Businet
buckling theory
lý thuyết tạo nên võng
c-number theory
lý thuyết số c
catastrophe theory
lý thuyết tai biến
circuit theory
lý thuyết mạch
circuit theory
lý thuyết mạch điện
classical field theory
lý thuyết ngôi trường cổ điển
classical theory of elasticity
lý thuyết đàn hồi cổ điển
coding theory
lý thuyết mã
coding theory
lý thuyết mã hóa
coding theory
lý thuyết ghi chép mã
combinatorial theory
lý thuyết tổ hợp
communication theory
lý thuyết truyền thông
communications theory
lý thuyết truyền thông
computer theory
lý thuyết máy tính
consolidation theory
lý thuyết gia cố
constant angle theory of arch dam design
lý thuyết góc ko thay đổi nhập kiến thiết đập vòm
coordination theory
lý thuyết phối trí
core theory
lý thuyết lõi mặt mũi cắt
corpuscular theory
lý thuyết hạt
creep theory
lý thuyết rão
Debye theory
lý thuyết Debey
decision theory
lý thuyết quyết định
deductive theory
lý thuyết suy diễn
diffusion theory
lý thuyết khuếch tán
diode theory
lý thuyết điot
domain theory
lý thuyết miền
Einstein's general theory of relativity
lý thuyết kha khá tổng quát lác (của) Einstein
Einstein's theory of relativity
lý thuyết kha khá Einstein
elastic theory
lý thuyết đàn hồi
elastic-plastic theory
lý thuyết đàn hồi dẻo
elasto-plastic theory
lý thuyết đàn hồi-dẻo
electric circuit theory
lý thuyết mạch
electric circuit theory
lý thuyết mạch điện
electrochemical corrosion theory
lý thuyết làm mòn năng lượng điện hóa
electromagnetic theory of light
lý thuyết năng lượng điện kể từ về ánh sáng
electron theory
lý thuyết năng lượng điện tử
electron theory
lý thuyết electron
electron theory of metals
lý thuyết năng lượng điện tử về kim loại
electroweak theory
lý thuyết năng lượng điện yếu
elementary theory
lý thuyết cơ sở
emission theory
lý thuyết trừng trị xạ
Equivalent Random Theory (ERT)
lý thuyết tình cờ tương đương
error theory
lý thuyết sai số
failure theory
lý thuyết sai hỏng
Fermat's little theory of prime numbers
tiểu lý thuyết Fermat về số vẹn toàn tố
Fermi theory
lý thuyết Fermi
field theory
lý thuyết trường
finite element theory
lý thuyết thành phần hữu hạn
fixed points theory
lý thuyết tiêu xài điểm mômen
folded plate theory
lý thuyết phiên bản vội vàng khúc
formal theory
lý thuyết hình thức
frequency theory of probability
lý thuyết phần trăm theo đuổi tần số
function theory
lý thuyết hàm
Fundamentals of Computation Theory (FCT)
nền tảng của lý thuyết tính toán
fuzzy theory
lý thuyết mờ
game theory
lý thuyết trò chơi
gauge theory
lý thuyết chuẩn
general theory of relativity
lý thuyết kha khá tổng quát
geometric theory of number
lý thuyết hình học tập những số
Ginzburg-Landau theory
lý thuyết Ginzburg-landau
Glashow-Weinberg-Salam theory
lý thuyết Glashow-Weinberg-salam
Gluon field theory
lý thuyết ngôi trường gluon
grand unified theory (GUT)
lý thuyết đại thống nhất
graph theory
lý thuyết đồ gia dụng thị
gravitational theory
lý thuyết hấp dẫn
group theory
lý thuyết chùm
group theory
lý thuyết nhóm
GUT (grandunified theory)
lý thuyết GUT
GUT (grandunified theory)
lý thuyết đại thống nhất
Hamilton-Jacobi theory
lý thuyết Hamilton-Jacobi
Heisenberg theory
lý thuyết Heisenberg
homology theory
lý thuyết đồng đều
homology theory
lý thuyết đồng điều
homology theory
lý thuyết đồng điệu
homotopy theory
lý thuyết đồng luân
humoral theory
lý thuyết thể dịch
impact theory of line broadening
lý thuyết không ngừng mở rộng vạch bởi va vấp đập
information theory
lý thuyết thông tin
inverse scattering theory
lý thuyết nghịch ngợm hòn đảo giã xạ
ionic theory
lý thuyết ion
kinetic theory of gases
lý thuyết động học tập hóa học khí
kinetic theory of gases
lý thuyết khí động học
Kynch separation theory
lý thuyết phân loại Kynch
Lamgevin theory of paramagnetism
lý thuyết thuận kể từ Langevin
laminar flow theory
lý thuyết loại chảy tầng
Landau-Ginzburg theory
lý thuyết Ginzburg-Landau
Langevin ion-recombination theory
lý thuyết tái mét ăn ý ion Langevin
Langevin theory
lý thuyết Langevin
Lnagevin theory of diamagnetism
lý thuyết nghịch ngợm kể từ Langevin
London superfluidity theory
lý thuyết siêu lỏng London
macroscopic theory
lý thuyết vĩ mô
manifold theory
lý thuyết nhiều tạp
many-body theory
lý thuyết hệ nhiều vật
mathematical system theory
lý thuyết toán học tập những hệ
matrix theory
lý thuyết ma mãnh trận
maximum train theory
lý thuyết biến dị rộng lớn nhất
Maxwell's electromagnetic theory
lý thuyết năng lượng điện kể từ Maxwell
membrane theory
lý thuyết ko mômen
membrane theory
lý thuyết màng
memic theory
lý thuyết trí nhớ
meson field theory
lý thuyết ngôi trường meson
meson field theory
lý thuyết ngôi trường mezon
meson field theory
lý thuyết ngôi trường Mêzon
meta theory
meta lý thuyết
meta-theory
siêu lý thuyết
microscopic theory
lý thuyết vi mô
model theory
lý thuyết mẫu
model theory
lý thuyết tế bào hình
Mohr's strength theory
lý thuyết mức độ bền Mohr
moment theory of shell analysis
lý thuyết đo lường mômen vỏ mỏng
momentless analysis theory
lý thuyết đo lường ko mômen
monophyletic theory
lý thuyết đơn loại
multiplicative ideal theory
lý thuyết iđean nhân
multisublattice theory
lý thuyết nhiều phân mạng
network theory
lý thuyết mạng
Newtonian theory of impact
lý thuyết Niutơn về việc va vấp chạm
non-Abelian gauge theory
lý thuyết chuẩn chỉnh phi Abel
nonlinear field theory
lý thuyết ngôi trường phi tuyến
nonlinear plastic theory
lý thuyết mềm phi tuyến tính
nonlocal field theory
lý thuyết ngôi trường ko lăm le xứ
nuclear theory
lý thuyết phân tử nhân
number theory
lý thuyết số
object theory
lý thuyết đối tượng
Onsager theory of dielectrics
lý thuyết năng lượng điện môi Onsager
operator theory
lý thuyết toán tử
optimal control theory
lý thuyết điều khiển và tinh chỉnh tối ưu
paradox of the mix theory
nghịch lý của lý thuyết tập luyện hợp
perturbation theory
lý thuyết nhiễu loạn
phenomenological theory
lý thuyết hiện tượng kỳ lạ luận
plastic theory
lý thuyết dẻo
plastic theory method
phương pháp luật thuyết dẻo
plastic theory of failure
lý thuyết mềm về việc đập hỏng
plastic theory of limit design
lý thuyết phân tách số lượng giới hạn dẻo
point mix theory
lý thuyết giao hội điểm
potential theory
lý thuyết thế
potential theory
lý thuyết thế vị
Prandl's boundary layer theory
lý thuyết lớp biên Prandl
Prevost's theory
lý thuyết Prevost
probability theory
lý thuyết xác suất
proof theory
lý thuyết hội chứng minh
pure inverse scattering theory
lý thuyết giã xạ ngược thuần
quantification theory
lý thuyết lăm le lượng
quantized field theory
lý thuyết ngôi trường lượng tử
quantum field theory
lý thuyết ngôi trường lượng tử
Quantum Field Theory (QFT)
lý thuyết ngôi trường lượng tử
quantum theory
lý thuyết lượng tử
queueing theory
lý thuyết mặt hàng đợi
queueing theory
lý thuyết chuẩn bị hàng
queuing theory
lý thuyết mặt hàng đợi
queuing theory
lý thuyết lập mặt hàng chờ
queuing theory
lý thuyết chuẩn bị hàng
ramified theory of types
lý thuyết loại rẽ nhánh
refrigeration theory
lý thuyết lạnh
relative homology theory
lý thuyết đồng đều tương đối
relativistic theory
lý thuyết kha khá (tính)
relativity theory
lý thuyết tương đối
reliability theory
lý thuyết phỏng tin cậy cậy
renewal theory
lý thuyết phục hồi
restricted theory of relativity
lý thuyết kha khá hẹp
retardation theory
lý thuyết trễ (trong hiện tượng kỳ lạ phân cực)
rigid-plastic theory
lý thuyết cứng dẻo
sampling theory
lý thuyết lấy mẫu
scheduling theory
lý thuyết thời hạn biểu
semi-moment theory of shell analysis
lý thuyết nửa mômen tính vỏ mỏng
set theory
lý thuyết tập luyện hợp
shear theory
lý thuyết cắt
sheath theory
lý thuyết cắt
similarity theory
lý thuyết đồng dạng
small-signal theory
lý thuyết tín hiệu yếu
statistical theory
lý thuyết thống kê
steady-state theory
lý thuyết hiện trạng giới hạn (trong dải ngân hà học)
stokes theory
lý thuyết Stokes
straight line theory
lý thuyết lối thẳng
straight line theory
lý thuyết tính
straight line theory
lý thuyết tuyến tính
straight-line theory
lý thuyết biến dị thẳng
structural theory
lý thuyết kết cấu
structural theory
lý thuyết tính kết cấu
superstring theory
lý thuyết siêu dây
superunification theory
lý thuyết siêu thống nhất
switching theory
lý thuyết gửi mạch
system theory
lý thuyết hệ thống
theory and design
lý thuyết và thiết kế
theory of algebras
lý thuyết những đại số
theory of approximations
lý thuyết xấp xỉ
theory of architecture
lý thuyết con kiến trúc
theory of chances
lý thuyết xác suất
theory of combinations
lý thuyết tổ hợp
theory of consolidation by filtration
lý thuyết cố kết vị thấm
theory of consolidation by percolation
lý thuyết cố kết vị thấm
theory of constant energy of deformation
lý thuyết cố kết năng lộc ko đổi
theory of correspondence
lý thuyết tương ứng
theory of critical stress state
lý thuyết hiện trạng ứng suất giới hạn
theory of distribution
lý thuyết phân bố
theory of dynamic programming
lý thuyết qui hoạch động
theory of dynamic programming
lý thuyết quy hướng động
theory of effective radius
lý thuyết nửa đường kính hiệu dụng
theory of elasticity
lý thuyết đàn hồi
theory of equations
lý thuyết phương trình
theory of error
lý thuyết phỏng sai
theory of error
lý thuyết sai số
theory of errors
lý thuyết sai số
theory of fields
lý thuyết trường
theory of filtration
lý thuyết thấm
theory of function
lý thuyết hàm
theory of function of a complex variable
lý thuyết hàm thay đổi phức
theory of functions
lý thuyết hàm
theory of functions of a complex variable
lý thuyết hàm thay đổi phức
theory of functions of a real variable
lý thuyết hàm thay đổi thực
theory of group
lý thuyết nhóm
theory of heat death of universe
lý thuyết bị tiêu diệt nhiệt độ của vũ trụ
theory of infinite series
lý thuyết chuỗi vô hạn
theory of information
lý thuyết thông tin
theory of irrational numbers
lý thuyết vô tỷ
theory of limit equilibrium
lý thuyết cân đối giới hạn
theory of limit states of stress
lý thuyết bền ứng suất
theory of limit states of stress
lý thuyết hiện trạng ứng suất giới hạn
theory of limit strength
lý thuyết mức độ bền giới hạn
theory of limit stress state of soils
lý thuyết hiện trạng ứng suất số lượng giới hạn của đất
theory of linear creep
lý thuyết kể từ thay đổi tuyến tính
theory of linearly deformable bodies
lý thuyết vật thể biến dị lối thẳng
theory of linearly deformable medium
lý thuyết môi trường xung quanh biến dị thẳng
theory of loose solids
lý thuyết những hóa học rắn rời
theory of matrices
lý thuyết ma mãnh trận
theory of matter structure
lý thuyết cấu tạo vật chất
theory of mutations
lý thuyết đột biến
theory of numbers
lý thuyết số
theory of partial elastic deformation
lý thuyết biến dị đàn hồi viên bộ
theory of plastic behaviour
lý thuyết hiện trạng dẻo
theory of plastic hinges
lý thuyết khớp dẻo
theory of plasticity
lý thuyết dẻo
theory of plates
lý thuyết bản
theory of plates
lý thuyết tấm
theory of point-sets
lý thuyết giao hội điểm
theory of probability
lý thuyết xác suất
theory of queues
lý thuyết về mặt hàng đợi
theory of relativity
lý thuyết tương đối
theory of ring
lý thuyết vành
theory of rings
lý thuyết vành
theory of shadow construction
lý thuyết bóng
theory of shells
lý thuyết vỏ
theory of similarity
lý thuyết tương tự
theory of stability
lý thuyết ổn định định
theory of statistics
lý thuyết thống kê
theory of stream lines
lý thuyết dòng
theory of stream lines
lý thuyết khí động
theory of strength
lý thuyết bền
theory of strength
lý thuyết mức độ bền
theory of structures
lý thuyết kết cấu
theory of structures
lý thuyết công trình
theory of thin-walled shells
lý thuyết những vỏ trở nên mỏng
theory of total elastic deformations
lý thuyết đàn hồi viên bộ
theory of transcendental numbers
lý thuyết số siêu việt
theory of types
lý thuyết kiểu
theory of units
lý thuyết những đơn vị
theory types
lý thuyết kiểu
theory units
lý thuyết những đơn vị
thermoelectric refrigeration theory
lý thuyết thực hiện giá thành nhiệt độ điện
thin shell theory
lý thuyết vỏ mỏng
transformation theory
lý thuyết thay đổi đổi
transmission-line theory
lý thuyết lối truyền
transport theory
lý thuyết vận chuyển
two-reaction theory
lý thuyết nhị phản ứng
two-reaction theory
lý thuyết nhị tác động
unified field theory
lý thuyết ngôi trường thống nhất
unitary field theory
lý thuyết ngôi trường nhất nguyên
unitary field theory
lý thuyết ngôi trường unita
value distribution theory
lý thuyết phân phối giá bán trị
wave theory of light
lý thuyết sóng ánh sáng
Weinberg-Salam electroweak theory
lý thuyết (thống nhất) năng lượng điện từ-yếu Weinberg-Salam
Weiss theory
lý thuyết Weiss
Yang-Mills theory
lý thuyết Yang-Mills
nguyên lý
lí thuyết
circuit theory
lí thuyết mạch
euclidean quantum field theory
lí thuyết ngôi trường năng lượng điện tử Eucid
Feynman's superfluidity theory
lí thuyết siêu chảy Feynman
Feynman-Gell-Mann theory
lí thuyết Feynman-Gell-Mann
grand unification theory
lí thuyết đại thống nhất
grand unification theory
lí thuyết thống nhất lớn
heterotic string theory
lí thuyết thừng không giống kiểu
network theory
lí thuyết mạng
theory of ageing
lí thuyết hóa già

Kinh tế

học lý
nguyên lý
agio theory
nguyên lý chi phí các
general theory of employment
nguyên lý công cộng về công ăn việc thực hiện, quyền lợi và đồng vốn

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
approach , argument , assumption , base , basis , code , codification , concept , conditions , conjecture , doctrine , dogma , feeling , formularization , foundation , grounds , guess , guesswork , hunch , idea , ideology , impression , method , outlook , philosophy , plan , position , postulate , premise , presentiment , presumption , proposal , provision , rationale , scheme , shot * , speculation , stab * , supposal , suppose , supposition , surmise , suspicion , system , systemization , theorem , thesis , understanding , hypothesis , postulation , presupposition , analysis , belief , explanation , formula , nation , principle

Từ trái ngược nghĩa