there là gì

 • TỪ ĐIỂN
 • CHỦ ĐỀ

Phó từ
 • phó từ

  ở cơ, bên trên cơ, địa điểm cơ, địa điểm ấy, đấy

  Bạn đang xem: there là gì

  there and then

  tại địa điểm ấy là khi ấy

 • ((thường) + đồ sộ be) (dùng nhằm nhấn mạnh vấn đề, ko dịch)

  there was nothing here

  ở phía trên không tồn tại gì cả

  where there is oppression, there is struggle

  ở đâu đem áp bức, ở cơ đem đấu tranh

  ví dụ khác

 • thán từ

  đó, đấy

  there! I have told you

  Xem thêm: any time là gì

  đó! tôi vẫn bảo với anh rồi

  there! take this chair

  đấy, lấy loại ghế này đi

 • danh từ

  chỗ cơ, điểm cơ, địa điểm đấy

  he lives somewhere near there

  nó ở xung quanh quẩn ngay sát điểm đó

  tide comes up đồ sộ there

  nước thuỷ triều lên tới mức địa điểm đó

  Xem thêm: promiscuous là gì

  Từ ngay sát giốngTừ vựng giờ đồng hồ Anh theo dõi căn nhà đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Từ vựng giờ đồng hồ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản