thursday là gì

Bản dịch của "Thursday" vô Việt là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: thursday là gì

Bản dịch

Ví dụ về phong thái dùng

English Vietnamese Ví dụ theo đuổi văn cảnh của "Thursday" vô Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp bên phía ngoài và hoàn toàn có thể ko đúng mực. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "Thursday" vô một câu

On Thursday, the brain trust thought better of it and asked that the ads be delayed until the storm passes.

Xem thêm: motivate là gì

The older man, a business consultant and frequent flyer, said he was just having fun, the Chronicle reported Thursday.

A bloodstain on the pavement and a đen sì latex glove apparently discarded by a coroner's official marked the spot Thursday afternoon.

Xem thêm: tilt là gì

Before reaching that stage, however, diplomats and officials still have vĩ đại hammer out a final draft for leaders vĩ đại discuss on Thursday and Friday.

In an interview on Thursday, Louisa said she's a bookworm but likes vĩ đại try new things.

Từ đồng nghĩa

Từ đồng nghĩa tương quan (trong giờ đồng hồ Anh) của "Thursday":