tiếng anh nghĩa là gì

Bản dịch của "nghĩa là" vô Anh là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: tiếng anh nghĩa là gì

như thế với nghĩa là {trạng}

Bản dịch

Trong phạm vi bài bác tè luận này, định nghĩa... được quyết định nghĩa ...

expand_more For the purposes of this essay, the term… will be taken to tướng mean

... được quyết định nghĩa ...

By definition… means…

VI

như thế với nghĩa là {trạng từ}

Ví dụ về kiểu cách dùng

Vietnamese English Ví dụ theo đòi văn cảnh của "nghĩa là" vô Anh

Những câu này nằm trong mối cung cấp bên phía ngoài và rất có thể ko đúng đắn. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

Xem thêm: defensive là gì

Một số người nhận định rằng nó với nghĩa ...

…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…

Trong phạm vi bài bác tè luận này, định nghĩa... được quyết định nghĩa ...

For the purposes of this essay, the term… will be taken to tướng mean…

., ... được quyết định nghĩa ...

Xem thêm: great minds think alike là gì

According to tướng..., …is defined as…

... được quyết định nghĩa ...

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "nghĩa là" vô giờ Anh