timeout là gì

/ˈtaɪmˈaʊt/

Thông dụng

Danh từ

Thời gian lận ko tính (trong một trận đấu đá bóng, bóng rổ... vì thế hội ý, vì thế ngừng đấu...)

Chuyên ngành

Toán & tin cẩn

thời gian lận tạm thời ngưng

Điện tử & viễn thông

hết giờ

Kỹ thuật cộng đồng

quá giờ
sự toan thời
sự quá giờ
sự quá thời gian
thời gian lận chờ

Kinh tế

tạm ngưng

Giải mến VN: Tình trạng của khối hệ thống cty ngân hàng vô tuyến (on line), ở trên đây quý khách ko đáp ứng nhu cầu được đòi hỏi thanh toán giao dịch giao thương theo đuổi số lượng giới hạn thời hạn ấn toan, được gọi là Response Time (thời gian lận trả lời). Sau ê máy nhận đầu cuối tiếp tục dừng liên hệ kể từ người điều khiển và tinh chỉnh căn bản và quý khách tiếp tục nên quăng quật thanh toán giao dịch giao thương.

thời gian lận mong chờ (khi PC đang được vận hành)

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
break , breather , breathing spell , halt , interlude , intermission , letup , lull , pause , recess , rest , short break , spell , respite

Bạn đang xem: timeout là gì

Xem thêm: leech là gì

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ