tonight là gì

Bản dịch của "tonight" vô Việt là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: tonight là gì

Ví dụ về kiểu cách dùng

English Vietnamese Ví dụ theo đuổi văn cảnh của "tonight" vô Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp phía bên ngoài và rất có thể ko đúng mực. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

Do you have any plans for tonight?

Tối ni em/anh vẫn kế hoạch gì chưa?

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "tonight" vô một câu

There won't be more kêu ca five of us for dinner tonight.: 3a.

Xem thêm: chamber là gì

Let there be no shame on u tonight!

Tonight is a representation of the over of a chapter in my life; it's not the over of the book.

John is the biggest loser of the week and has immunity for tonight's elimination.

We came in and hit our routines and did more kêu ca we expected tonight.

Xem thêm: paternity leave là gì

Từ đồng nghĩa

Từ đồng nghĩa tương quan (trong giờ đồng hồ Anh) của "tonight":

tonight

English

  • this evening
  • this night