trainspotting là gì

Các ví dụ của trainspotting

trainspotting

Bạn đang xem: trainspotting là gì

This paper may reveal u vĩ đại be a trainspotting remora clinging vĩ đại the great white shark of cultural studies.

Railfans can also purchase platform tickets and enjoy their trainspotting hobbies.

Từ

Wikipedia

Ví dụ này kể từ Wikipedia và rất có thể được dùng lại theo đòi giấy má luật lệ của CC BY-SA.

This proved vĩ đại be a success, leading vĩ đại the emerging of trainspotting as a national hobby, and from this the company was formed.

Từ

Xem thêm: possessions là gì

Wikipedia

Ví dụ này kể từ Wikipedia và rất có thể được dùng lại theo đòi giấy má luật lệ của CC BY-SA.

Were talking about serious operatic trainspotting here, where a record would go on and two bars of something would be played and you had vĩ đại guess the singer.

Từ

Wikipedia

Xem thêm: refutation là gì

Ví dụ này kể từ Wikipedia và rất có thể được dùng lại theo đòi giấy má luật lệ của CC BY-SA.

Các ý kiến của những ví dụ ko thể hiện nay ý kiến của những chỉnh sửa viên Cambridge Dictionary hoặc của Cambridge University Press hoặc của những căn nhà cho phép.

C1