từ điển tiếng anh là gì

Nhận những bạn dạng dịch giờ đồng hồ Việt kể từ mặt hàng ngàn những kể từ vựng và những câu ví dụ giờ đồng hồ Anh kể từ Từ Điển Tiếng Anh–Việt Password.

Bạn đang xem: từ điển tiếng anh là gì

Duyệt Từ điển giờ đồng hồ Anh–Việt

Hoặc, duyệt Cambridge Dictionary index

Các chức năng tiêu xài biểu

Định nghĩa cụt gọn gàng và giản dị với bạn dạng dịch giờ đồng hồ Việt

Hàng ngàn ví dụ về kiểu cách sử dụng những kể từ ngữ


Lời cảm ơn

PASSWORD Từ điển Người học tập giờ đồng hồ Anh-Việt © năm ngoái K DICTIONARIES LTD

TỪ ĐIỂN BÁN SONG NGỮ KERNERMAN
Dựa bên trên cách thức phân phối tuy vậy ngữ so với ngành tự vị học tập cho những người học tập nước ngoài ngữ được trở nên tân tiến tự Lionel Kernerman.

PASSWORD is a registered trademark of Modulo Éditeur and used with its permission.

Tất cả bạn dạng quyền đã và đang được ĐK. Không được sao chép, tàng trữ vô một khối hệ thống truy xuất hoặc truyền đạt bên dưới bất kể một kiểu dáng hoặc phương tiện đi lại nào là như năng lượng điện tử, cơ học tập, sao chép, thu âm hoặc tương tự động, tuy nhiên ko được sự đồng ý tự văn bạn dạng của những người lưu giữ bạn dạng quyền. Chúng tôi vẫn dành riêng thật nhiều sức lực lao động nhằm lưu lại toàn bộ những kể từ ngữ tuy nhiên Cửa Hàng chúng tôi tin cẩn rằng nó thuộc sở hữu tên thương hiệu. Chúng tôi mong muốn nêu rõ ràng rằng sự xuất hiện nay của những kể từ ngữ vô tự vị này, bất kể đã và đang được lưu lại hoặc ko, đều không khiến ngẫu nhiên tác động nào là cho tới hiện tượng pháp luật của tên thương hiệu.

Từ của Ngày

Xem thêm: freezing là gì

devour

UK

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

/dɪˈvaʊər/

US

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

/dɪˈvaʊ.ɚ/

to eat something eagerly and in large amounts sánh that nothing is left

Về việc này

Xem thêm: massage là gì