turn on là gì


Trang trước

Bạn đang xem: turn on là gì

Trang sau  


Cụm động kể từ Turn on với 3 nghĩa:

Nghĩa kể từ Turn on

Ý nghĩa của Turn on là:

 • Gây mang đến ai bại nụ cười, hào hứng

Ví dụ cụm động kể từ Turn on

Dưới đấy là ví dụ cụm động kể từ Turn on:

- He really TURNS u ON. Anh ấy thực sự tạo ra nụ cười mang đến tôi.

Nghĩa kể từ Turn on

Ý nghĩa của Turn on là:

 • Khởi động công cụ

Ví dụ cụm động kể từ Turn on

Dưới đấy là ví dụ cụm động kể từ Turn on:

- I TURNED the radio ON đồ sộ get the weather forecast. Tôi nhảy đài radio nhằm nghe dự đoán không khí.

Nghĩa kể từ Turn on

Ý nghĩa của Turn on là:

 • Tấn công

Ví dụ cụm động kể từ Turn on

Dưới đấy là ví dụ cụm động kể từ Turn on:

- The neighbour's dog TURNED ON u when I tried đồ sộ stroke it. Con chó quán ăn thôn tiến công tôi khi tôi nỗ lực vuốt ve sầu nó.

Một số cụm động kể từ khác

Ngoài cụm động kể từ Turn on bên trên, động kể từ Turn còn tồn tại một vài cụm động kể từ sau:

 • Cụm động từ Turn against

 • Cụm động từ Turn around

 • Cụm động từ Turn away

 • Cụm động từ Turn down

 • Cụm động từ Turn in

 • Cụm động từ Turn into

  Xem thêm: check là gì

 • Cụm động từ Turn off

 • Cụm động từ Turn on

 • Cụm động từ Turn out

 • Cụm động từ Turn over

 • Cụm động từ Turn to

 • Cụm động từ Turn up


Trang trước

Trang sau  

t-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jspBài viết lách liên quan

 • 160 bài học kinh nghiệm ngữ pháp giờ Anh hoặc nhất

 • 155 bài học kinh nghiệm Java giờ Việt hoặc nhất

 • 100 bài học kinh nghiệm Android giờ Việt hoặc nhất

 • 247 bài học kinh nghiệm CSS giờ Việt hoặc nhất

 • 197 thẻ HTML cơ bản

 • 297 bài học kinh nghiệm PHP

 • 101 bài học kinh nghiệm C++ hoặc nhất

 • 97 bài bác tập luyện C++ với giải hoặc nhất

 • 208 bài học kinh nghiệm Javascript với giải hoặc nhất

  Xem thêm: synthesize là gì