tutor là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách vạc âm[sửa]

 • IPA: /ˈtuː.tɜː/
Hoa Kỳ[ˈtuː.tɜː]

Danh từ[sửa]

tutor /ˈtuː.tɜː/

 1. Người giám hộ (đứa con trẻ vị trở nên niên).
 2. Gia sư, giáo viên kèm cặp riêng rẽ.
 3. Trợ lý tiếp thu kiến thức (ở ngôi trường ĐH Anh).

Ngoại động từ[sửa]

tutor ngoại động từ /ˈtuː.tɜː/

Bạn đang xem: tutor là gì

 1. (Pháp lý) Giám hộ.
 2. Dạy kèm cặp, kèm cặp cặp.
 3. Kiềm chế.

Chia động từ[sửa]

tutor

Xem thêm: parallel là gì

Xem thêm: centigrade là gì

Dạng không chỉ là ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to tutor
Phân kể từ hiện tại tại tutoring
Phân kể từ vượt lên khứ tutored
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại tutor tutor hoặc tutorest¹ tutors hoặc tutoreth¹ tutor tutor tutor
Quá khứ tutored tutored hoặc tutoredst¹ tutored tutored tutored tutored
Tương lai will/shall² tutor will/shall tutor hoặc wilt/shalt¹ tutor will/shall tutor will/shall tutor will/shall tutor will/shall tutor
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại tutor tutor hoặc tutorest¹ tutor tutor tutor tutor
Quá khứ tutored tutored tutored tutored tutored tutored
Tương lai were to tutor hoặc should tutor were to tutor hoặc should tutor were to tutor hoặc should tutor were to tutor hoặc should tutor were to tutor hoặc should tutor were to tutor hoặc should tutor
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại tutor let’s tutor tutor
 1. Cách phân chia động kể từ cổ.
 2. Thường phát biểu will; chỉ phát biểu shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường phát biểu shall và chỉ phát biểu will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Nội động từ[sửa]

tutor nội động từ /ˈtuː.tɜː/

 1. Làm trọng trách giám hộ.
 2. Là gia sư.

Chia động từ[sửa]

tutor

Dạng không chỉ là ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to tutor
Phân kể từ hiện tại tại tutoring
Phân kể từ vượt lên khứ tutored
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại tutor tutor hoặc tutorest¹ tutors hoặc tutoreth¹ tutor tutor tutor
Quá khứ tutored tutored hoặc tutoredst¹ tutored tutored tutored tutored
Tương lai will/shall² tutor will/shall tutor hoặc wilt/shalt¹ tutor will/shall tutor will/shall tutor will/shall tutor will/shall tutor
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại tutor tutor hoặc tutorest¹ tutor tutor tutor tutor
Quá khứ tutored tutored tutored tutored tutored tutored
Tương lai were to tutor hoặc should tutor were to tutor hoặc should tutor were to tutor hoặc should tutor were to tutor hoặc should tutor were to tutor hoặc should tutor were to tutor hoặc should tutor
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại tutor let’s tutor tutor
 1. Cách phân chia động kể từ cổ.
 2. Thường phát biểu will; chỉ phát biểu shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường phát biểu shall và chỉ phát biểu will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Tham khảo[sửa]

 • "tutor". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt free (chi tiết)

Lấy kể từ “https://lakemagadiadventures.com/w/index.php?title=tutor&oldid=1935484”