up là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách phân phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈəp/
Hoa Kỳ[ˈəp]

Phó từ[sửa]

up (không đối chiếu được) /ˈəp/

 1. Ở bên trên, lên bên trên, lên.
  up in the air — phía trên cao vô ko trung
 2. Dậy, đứng lên, vực dậy.
  to get up early — dậy sớm
  the whole nation was up in arms against the invaders — toàn nước tiếp tục đứng lên núm vũ trang chống quân xâm lược
 3. Đến, cho tới (thường là một trong những vị trí cần thiết, hoặc một vị trí ở phía bắc).
  whe are you going up to tát London? — lúc nào anh cút Luân Đôn?
  to go up to tát the door — đến tới tận cửa
 4. Hết, trọn vẹn, kết thúc.
  time is up — không còn giờ rồi
  to fill up a glass — xối ăm ắp cốc
  it's all up — tiếp tục trọn vẹn kết thúc cả rồi
 5. Cừ, xuất sắc, thông thuộc.
  to be well up in English — xuất sắc giờ đồng hồ Anh
 6. (+ động từ) To lên, mạnh lên, lên.
  speak up! — phát biểu to tát lên!
  to blow up the fire — thổi lửa lên

Đồng nghĩa[sửa]

hết
 • U.P.

Thành ngữ[sửa]

 • up against: Đứng đầu với (khó khăn, trở lo ngại...).
 • up and down:
  1. Đi đi đi lại lại lại, lên tăng giảm xuống; từng vùng, mọi chỗ, từng điểm.
   to walk up and down — cút đi đi lại lại lại
   to look for something up and down — mò mẫm đồ vật gi từng toàn bộ chỗ
 • up to:
  1. Bận, đang khiến.
   what's he up to? — hắn tớ đang khiến gì?
   what tricks has he been up to? — hắn đang được dở những trò gì thế?
  2. Xứng đáng; vừa đủ sức, đầy đủ kĩ năng.
   not to tát feel up to tát something — cảm nhận thấy ko đầy đủ kĩ năng thao tác gì
  3. Cho cho tới, cho tới.
   up to tát now — cho tới nay
   from one up to tát one hundred — từ là 1 cho tới một trăm
  4. Phi, đem trọng trách phi.
   it is up to tát us to tát... — tất cả chúng ta đem trọng trách phi...
 • what's up?: Có việc gì thế?, đồ vật gi vậy?

Giới từ[sửa]

up /ˈəp/

Bạn đang xem: up là gì

 1. Lên, ngược lên; phía trên.
  up hill and down dale — lên dốc xuống đèo
  to go up the river — cút ngược dòng sản phẩm sông
  up the hill — phía trên đồi
 2. Ngược (gió, làn nước...).
  up the wind — ngược gió
 3. Ở cuối.
  up the yard — ở cuối sân

Tính từ[sửa]

up ( ko đối chiếu được) /ˈəp/

Xem thêm: excuse là gì

 1. Lên (đi về một TP.HCM rộng lớn hoặc thủ đô), ngược (đi về phía bắc).
  an up train — chuyến tàu về thủ đô; chuyến tàu ngược

Từ liên hệ[sửa]

 • upper

Danh từ[sửa]

up (số nhiều ups) /ˈəp/

 1. Sự lên, sự thăng.
  ups and downs — sự tăng giảm, sự thăng trầm (của cuộc đời)
 2. (Từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Người đang được lên.
 3. (Từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Dốc lên.
 4. Sự thành công xuất sắc.
 5. Chuyến tàu về (thủ đô); chuyến tàu ngược.

Nội động từ[sửa]

up nội động từ /ˈəp/

 1. (Thông tục) Đột nhiên đứng dậy; đùng một phát nói; đùng một phát thực hiện.
 2. Tăng phin lên (giá cả, nấc tạo ra...).

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

 • "up". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt không tính tiền (chi tiết)