upstream là gì

/'ʌp'stri:m/

Thông dụng

Tính kể từ & phó từ

Ngược loại, theo phía ngược (của loại sông..); chảy ngược
row upstream
chèo thuyền ngược loại sông

Chuyên ngành

Hóa học tập & vật liệu

chảy ngược dòng

Giải quí EN: That section of a process stream that has yet đồ sộ flow into the specific unit or system, as in proceeding upstream đồ sộ a distillation column or đồ sộ a refinery. Giải quí VN: Một phần của loại xử lý chảy vào một trong những khối hệ thống xác lập, như vô loại ngược vô ống chưng chứa chấp hoặc vô cỗ thanh lọc.

Toán & tin yêu

hướng về mối cung cấp truyền
ngược tuyến

Dầu khí

thăm thám thính và khai quật (dầu thô và khí tự động nhiên)

Kỹ thuật cộng đồng

hướng lên
hướng ngược
ngược dòng

Giải quí VN: Theo nghĩa gốc, ngược loại là vị trí hướng của đàng ngược với vị trí hướng của loại chảy. Hướng của loại được xác lập theo dõi quy ước của người tiêu dùng.

Bạn đang xem: upstream là gì

upstream face
mặt ngược dòng
Upstream Failure Indication (UFI)
chỉ thị hỏng hư ngược dòng
upstream groyne
mỏ hàn ngược dòng
upstream wake
vết rẽ nước ngược dòng
upstream-downstream symmetry
đối xứng ngược dòng-xuôi dòng
đầu dòng
dòng lên
Stored Upstream Address (tokenring) (SUA)
lưu trữ địa điểm loại lên (token ring)

Xem thêm: flotation là gì

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ