utilitarian là gì

Những người theo dõi triết lí vụ lợi (tiếng Anh: Utilitarianism) nhận định rằng một hành động chính đắn và rất có thể gật đầu đồng ý được về mặt mày đạo đức nghề nghiệp là lúc nó rất có thể mang đến được không ít điều đảm bảo chất lượng, nhiều quyền lợi cho tới nhiều người nằm trong hưởng trọn.

Bạn đang xem: utilitarian là gì

Triết lí vụ lợi (Utilitarianism) là gì? Vận dụng nhập marketing và cai quản lí - Hình ảnh 1.

Hình minh hoạ (Nguồn: khanacademy)

Triết lí vị lợi

Khái niệm

Triết lí vị lợi nhập giờ đồng hồ Anh được gọi là Utilitarianism.

Tư tưởng cơ bản của triết vị lợi thể hiện nhập định nghĩa sau: những người theo dõi triết vị lợi cho tới rằng một hành vi đúng đắn và có thể chấp nhận được về mặt đạo đức là Lúc nó có thể đem lại được nhiều điều tốt, nhiều ích lợi cho tới nhiều người cùng hưởng.

Có thể nhận đi ra sự hiện diện của tư tưởng vị lợi thông qua chuyện những khẩu hiệu hành động như: Hành động vì ích lợi xã hội, Hành động để tăng thêm phúc lợi xã hội hoặc Hiệu quả là trên hết. 

Đối với họ, hiệu quả (xã hội) không chỉ là thước đo kết quả của hành vi mà còn là mục tiêu để phấn đấu.

Giá trị của triết lí khi vận dụng nhập marketing và quản lí

Lựa chọn triết vị lợi làm triết marketing, doanh nghiệp không chỉ được hưởng những lợi thế nói trên mà còn phải gánh chịu những bất lợi về hình ảnh/ấn tượng gây đi ra vì thế sự thiển cận, thực dụng và thiếu nhân văn. 

Xem thêm: something là gì

Mặc dù đã có những cố gắng bằng việc bao quát một phạm vi rộng các đối tượng hữu quan tiền và khía cạnh giá trị (lợi ích, thiệt hại; vật chất, tinh ma thần) nhập các phép tính, nhưng tính thiển cận vẫn khó loại trừ vì thế những khó khăn nhập việc xác định các giá trị này ở các đối tượng sự khác biệt. 

Hệ quả là bài toán chỉ xuất hiện dưới hình thức các chỉ tiêu kinh tế, điều đó dẫn đến xu thế hành động vị lợi. 

Kết quả xác định được chỉ phản ánh một phần hệ quả của hành vi - phần đo được bằng chỉ tiêu kinh tế - sẽ là không đầy đủ; việc đi ra quyết định dựa trên căn cứ không chính xác sẽ dẫn đến kết luận sai. 

Quyết định sẽ thiên vị cho tới các giải pháp kinh tế. Triết vị lợi giản đơn [Jeremy Bentham] nêu trên đã đánh đồng các giá trị, ý nghĩa vì vậy có xu thế dẫn đến tình trạng lựa chọn sống sung sướng, thoả thuê (nhục dục) như một chú lợn thay cho vì sống nhức khổ, trăn trở (vì nhân loại) như Socrates [John Stuard Mill]. 

Sự tôn sùng của một bộ phận dân chúng nhập xã hội đã biến thuyết vị lợi thành một thứ chủ nghĩa - chủ nghĩa vị lợi (utilititarialism).

Ngoài đi ra, nhập các triết vị kỉ và vị lợi còn tiềm ẩn một hạn chế cố hữu đó là: chỉ có thể phán xét hành vi sau thời điểm hành vi đã được thực hiện. Cố tật loại này bộc lộ nhập các phương pháp phân tích sử dụng các chỉ số tài chính (sử dụng số liệu quá khứ), phản ánh tình trạng sự đã rồi, phản ứng muộn

Trong nền kinh tế thị trường đầy biến động đầy bất thường như ngày ni, việc dự báo dựa vào số liệu quá khứ không còn đủ tin cậy cậy để đi ra quyết định đối với người quản

Phản ứng nhanh chóng, hành động kịp thời, phân tích và kiểm soát có tính cảnh báo sớm là những năng, phương pháp được phát triển để hoạt động một cách kết quả.

(Tài liệu tham lam khảo: Văn hoá Doanh nghiệp, PGS. TS. Nguyễn Mạnh Quân, Sở Kế hoạch và Đầu tư, 2012)

Xem thêm: enough nghĩa là gì