Video Giới Thiệu Viện Cơ Khí Bách Khoa Hà Nội, Viện Cơ Khí Động Lực


Gia tài lớn mà Viện Cơ khí được kế thừa trước hết là nền tảng kiến thức và những kinh nghiệm quý báu trong đào tạo, nghiên cứu khoa học. Trải qua những giai đoạn phát triển, tên gọi “Khoa Chế tạo máy”, “Khoa Cơ khí” của ĐHBKHN đã là niềm tự hào của mỗi người.
Kế thừa và phát huy truyền thống, chúng ta tin tưởng vào sự thành công trong xây dựng và phát triển Viện Cơ khí trong tương lai. Toàn cầu hóa và thương mại điện tử đang làm thế giới trở nên nhỏ bé và dần phẳng, sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt trong mọi lĩnh vực. Đối với giáo dục và đào tạo mà sản phẩm trước hết là con người cần đáp ứng yêu cầu khắt khe của thị trường tuyển dụng ngày càng bình đẳng. Bên cạnh đó là khả năng nghiên cứu khoa học, giải quyết các nhiệm vụ khoa học công nghệ trọng yếu không chỉ trong nước mà mang tầm quốc tế. Thuận lợi lớn song thử thách cũng nhiều, bởi vậy để đi tới thành công, trong suy nghĩ của lãnh đạo Nhà Trường, của mỗi cán bộ viên chức Viện Cơ khí đều trăn trở, day dứt với câu hỏi: “làm thế nào” là phù hợp? là đúng? là tốt nhất trong bối cảnh này?
Sự sáng tạo đột phá của mỗi cá nhân trong sự kết nối sức mạnh trí tuệ tập thể chính là nguồn động lực quyết định sự phát triển. Lãnh đạo Viện Cơ khí mong muốn với không khí cởi mở, một không gian khoa học thoáng hơn, tranh thủ được sự đóng góp, chia sẻ từ đồng nghiệp. Bằng trao đổi trực tiếp, qua email, điện thoại, bất kỳ lúc nào và ở đâu có thể, xin các đồng nghiệp vui lòng cởi mở tham gia xây dựng và phát triển Viện Cơ khí trong giai đoạn lịch sử mới.
Suy ngẫm về Nhà Trường, về Viện Cơ khí chắc chắn mỗi chúng ta đều thấy chìa khóa của thành công chính là làm thế nào để mở cửa kho báu tiềm năng quí giá mà chúng ta đang có. Song tiềm năng quan trọng nhất có tính quyết định sự thành công là yếu tố con người. Trong kho báu tiềm năng của chúng ta đó là một đội ngũ cán bộ khoa học, giảng viên đương nhiệm trên 220 cán bộ, với 2 Giáo sư, 17 Phó Giáo sư, 55 tiến sĩ, hơn 70 thạc sĩ. Đội ngũ cán bộ lão thành, thỉnh giảng vẫn tràn đầy nhiệt huyết đóng góp vào quá trình đào tạo và nghiên cứu gồm 5 Giáo sư, hơn 30 Phó Giáo sư, tiến sĩ, hơn 20 cán bộ giảng dạy giàu kinh nghiệm. Bên cạnh các chuyên gia đầu ngành, đội ngũ giàu kinh nghiệm, cán bộ trẻ thực sự là lực lượng trụ cột trong tương lai.
Người học cũng có thể chia sẻ, đóng góp sức lực và trí tuệ vào sự phát triển bởi nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục và đào tạo là trách nhiệm của toàn xã hội, mà người học là trung tâm. Vai trò của các bậc phụ huynh cũng hết sức quan trọng. Các bậc phụ huynh với cương vị và trách nhiệm công tác, có thể tham gia cùng Viện Cơ khí trong việc thúc đẩy quá trình đổi mới và phát triển. Đây chính là quan niệm về xã hội hóa giáo dục rằng không chỉ đơn thuần việc đóng góp vật chất, tiền bạc mà việc tạo điều kiện để tất cả cùng tham gia sẽ tạo nên sức mạnh theo cấp số nhân.
Sự tham gia cởi mở, thiết thực của các đối tác trong và ngoài nước, các tổ chức đào tạo, nghiên cứu khoa học, các doanh nghiệp sẽ tạo nên nhiều cơ hội vàng để thành công.
Trong kế hoạch phát triển Viện Cơ khí giai đoạn mới 2009-2013, Viện Cơ khí tập trung vào các mục tiêu trọng tâm mang tính trung và dài hạn như:
Đổi mới và hoàn thiện cơ chế tổ chức, quản lý các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ đảm bảo tính minh bạch, năng động, hiện đại, khoa học để tạo một không gian khoa học tốt, thoáng, cởi mở cho tất cả cán bộ phát triển tài năng, trí tuệ của mình.Bổ sung và phát triển đội ngũ cán bộ chuyên môn, cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đào tạo, nghiên cứu trong giai đoạn mới.Đổi mới mô hình và chương trình đào tạo, thiết lập môi trường học tập tốt, nâng cao kiến thức cho người học, đáp ứng đào tạo theo nhu cầu xã hội.Xây dựng cơ sở vật chất, các phòng thí nghiệm liên ngành phù hợp, với cơ chế “mở” để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cán bộ, sinh viên tiến hành các hoạt động học tập, nghiên cứu, phát triển sâu, rộng các lĩnh vực khoa học chuyên môn.Tăng cường hợp tác quốc tế để trao đổi, cập nhật kiến thức mới, tranh thủ sự ủng hộ, tìm kiếm nguồn đầu tư…
Viện Cơ khí trân trọng và đánh giá cao những đóng góp của toàn thể cán bộ viên chức, của các tổ chức, đối tác trong và ngoài nước đã chung sức xây dựng để có được Viện Cơ khí như ngày hôm nay. Viện Cơ Khí mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của Lãnh đạo Trường, sự ủng hộ và phấn đấu hết mình của toàn thể cán bộ, sự giúp đỡ, hợp tác từ các tổ chức, đối tác trong nước và quốc tế, sự nỗ lực cố gắng của sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh,…
Chúng ta sẽ cùng nhau khơi dậy tiềm năng, tạo điều kiện để ai cũng có thể đóng góp sức lực vì cái chung, mà trong đó cũng chính là vì danh dự, uy tín, trách nhiệm, quyền lợi của mỗi chúng ta. Với truyền thống tốt đẹp, chung sức, chung lòng, phát huy sức mạnh trí tuệ tập thể, mạnh dạn, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, Viện Cơ khí chắc chắn sẽ thực hiện thành công những mục tiêu chiến lược trong giai đoạn mới.