walk là gì

/wɔ:k/

Bạn đang xem: walk là gì

Thông dụng

Danh từ

Sự chuồn bộ; sự bước; cuộc chuồn bộ
to come at a walk
đi cỗ đến
Sự dạo bước chơi
to go for (to take) a walk
đi vui chơi, chuồn dạo bước một vòng
Cách đi dạo, loại chuồn bộ; dáng vẻ đi
to know someone by his walk
nhận rời khỏi một người qua quýt dáng vẻ đi
Quãng lối đi bộ
the station is only a short walk from my house
ga chỉ cơ hội mái ấm một quãng ngắn
Lối nhằm đi dạo, lối nhằm đi dạo, lối đi dạo
this is my favourite walk
đây là tuyến phố chuồn dạo bước ưa mến của tôi
Đường chuồn, vòng chuồn thông thường lệ
the walk of a hawker
vòng chuồn thông thường lệ của những người bán sản phẩm rong
(thể dục,thể thao) cuộc đi dạo thi
Bãi rào (chăn nuôi); Sảnh nuôi (gà vịt)

Nội động từ

Đi, chuồn bộ
to walk home
đi cỗ về nhà
Đi tản bộ, chuồn tản bộ
to walk one hour
đi tản cỗ một giờ đồng hồ
Hiện rời khỏi, xuất hiện nay (ma, quỉ..)
(từ cổ,nghĩa cổ) sinh sống, ăn ở, cư xử
to walk in peace
sống hoà bình với nhau

Ngoại động từ

Đi, đi dạo, chuồn thầy thuốc thang
to walk the streets
đi long dong ngoài phố; thực hiện đĩ
Cùng chuồn với; bắt đi; tập dượt mang lại chuồn, dắt chuồn, dẫn đi
I'll walk you home
Tôi nằm trong chuồn với anh về nhà
the policeman walked off the criminal
người công an dẫn tội phạm đi
to walk a horse
dắt (cưỡi) ngựa chuồn từng bước
to walk a baby
tập chuồn cho 1 em bé
Đi trên
to walk the fields looking for wild flowers
đi bên trên cánh đồng lần hoa dại

Cấu trúc từ

a walk of life
tầng lớp xã hội, vị thế xã hội, công việc và nghề nghiệp, việc làm; nghành sinh hoạt (của một người)
the different walks of life
the walks of literature
to lập cập before one can walk
chưa có thể bước đi vẫn đòi hỏi chạy
to walk before one can run
đi kể từ dễ dàng cho tới khó
to walk one's legs off
(thông tục) chuồn cho tới Lúc bị kiệt sức
to walk somebody off his feet
(thông tục) bắt ai chuồn rộc rạc cẳng
to walk tall
đi ngấc cao đầu
to walk about
dạo nghịch tặc, chuồn dạo
to walk along
tiến bước, chuồn dọc theo
to walk away from somebody / something
thắng một cơ hội dễ dàng dàng
to lớn walk away from a competitor
to walk /off with somebody
đoạt được dễ dàng và đơn giản (một giải thưởng)
ăn cắp, thó
to walk in
đi vô, bước vào
to ask sommeone to lớn walk in
to walk into something
(thông tục) rơi vô, bị vướng vô (nhất là vì ko cẩn thận)
(thông tục) được (việc làm) tuy nhiên ko rơi rụng công
to walk into something / somebody
đâm sầm vô, chạm phải
to walk off
rời quăng quật đi
(thông tục) ( + with ) lấy chuồn, nẫng chuồn (vật gì)
to walk off one's lunch vui chơi mang lại chi cơm
to walk on
(sân khấu) nhập vai phụ
to walk out
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) bãi khoá, kho bãi công
bỏ rời khỏi, rời khỏi khỏi
to lớn walk out on someone
( + with ) đi dạo với (ai); nhân tình với (ai)
to walk over
(thể dục,thể thao) thắng dễ dàng dàng; thắng vì như thế không tồn tại đối thủ
to walk up
bước lại gần
to lớn walk up to lớn someone
to walk the board
là biểu diễn viên Sảnh khấu
to walk one's beat
(quân sự) chuồn tuần canh gác
to walk the hospitals
thực tập dượt ở khám đa khoa (học sinh nó khoa)
to walk the plank
bị bịt đôi mắt nên chuồn bên trên tấm ván đặt điều chông chênh mặt mày mạn tàu (một lối quấy rầy và hành hạ của bọn cướp biển)
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) bị tóm gọn buộc nên kể từ chứ

Chuyên ngành

Hóa học tập & vật liệu

máy móc đường

Toán & tin

đi; (thống kê ) di động
random walk
di động ngẫu nhiên

Xây dựng

đường dạo bước mát

Kỹ thuật công cộng

bước
code walk
bước mã
random walk
bước tình cờ (thông kê)
random-walk method
phương pháp bước ngẫu nhiên
khoảng cách
người tuần đường
dòng đuôi
đuôi sóng
lối đi
vết sóng

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
airing , carriage , circuit , constitutional , gait , hike , jaunt , march , pace , parade , perambulation , peregrination , promenade , ramble , saunter , schlepp * , step , stretch , stride , stroll , tour , traipse , tramp , tread , turn , aisle , alley , avenue , boardwalk , boulevard , bricks , bypath , byway , catwalk , cloister , course , court , crossing , esplanade , footpath , gangway , lane , mall , passage , path , pavement , pier , platform , road , sidewalk , street , track , trail , area , arena , bailiwick , calling , career , domain name , dominion , field , line , metier , profession , province , sphere , terrain , territory , trade , vocation , amble , meander , wander , ambulatory , department , peripateticism
verb
advance , amble , ambulate , canter , escort , exercise , tệp tin , foot , go , go on foot , hike , hit the road * , hoof it , knock about * , lead , leg * , locomote , lumber , march , meander , pace , pad , parade , patrol , perambulate , plod , prance , promenade , race , roam , rove , lập cập , saunter , scuff , shamble , shuffle , slog , stalk , step , stride , stroll , strut , stump , take a walk , toddle , tour , traipse , tramp , travel on foot , traverse , tread , trek , troop , trudge , wander , wend one’s way , aisle , bobble , bundle , career , circuit , crossing , daddle , dally , flounce , foot it , footpath , gad , gait , galavant , gangway , jaunt , limp , mince , mosey , move , path , pathway , pedestrianize , perambulate (walk through or about) , peregrinate , profession , ramble , ramp , sashay , sidle , slink , slouch , stretch , swagger , totter , trade , trail , travel , turn , vocation , waddle , wade

Từ trái khoáy nghĩa

Xem thêm: procrastination là gì