welcome là gì

 • TỪ ĐIỂN
 • CHỦ ĐỀ

chưa với công ty đề
 • danh từ

  Bạn đang xem: welcome là gì

  hoan nghênh, kính chào mừng

  Welcome to tướng Vietnam!

  hoanh nghênh chúng ta cho tới thăm hỏi Việt nam!

 • tính từ

  được tiếp đ i thân yêu, được hoan nghênh

  a welcome guest

  một người khách hàng được tiếp đ i ân cần

  to make someone welcome

  đón tiếp ai ân cần; thực hiện mang đến ai thấy bản thân là khách hàng được hoan nghênh

  ví dụ khác

 • hay, thoải mái, thú vị

  a welcome change

  sự thay cho thay đổi dễ dàng chịu

  welcome news

  tin hoặc, tin yêu vui

  ví dụ khác

 • danh từ

  sự được tiếp đ i thân yêu, sự tiếp đón ân cần; sự hoan nghênh

  Xem thêm: elephant là gì

  to receive a warm welcome

  được tiếp đón niềm nở

  to meet with a cold welcome

  được tiếp đón một cơ hội giá buốt nhạt

  ví dụ khác

 • động từ

  đón tiếp ân cần; hoan nghênh

  to welcome a friend home

  đón tiếp thân yêu một người các bạn ở trong nhà bản thân, hoan nghênh một người các bạn ra đi mới mẻ

  to welcome a suggestion

  hoan nghênh một điều khêu ý

  Cụm từ/thành ngữ

  you are welcome

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) không đủ can đảm, với gì đâu (nói nhằm đáp lại điều centimet n)

  Từ ngay gần giốngTừ vựng giờ Anh theo đuổi công ty đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Xem thêm: equate là gì

  Từ vựng giờ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản