worse là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách phân phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Tính từ[sửa]

worse (cấp đối chiếu của bad)

 1. Xấu rộng lớn, tồi tệ rộng lớn, dở rộng lớn.
 2. Ác rộng lớn.
 3. Nguy hiểm rộng lớn.
 4. (Vị ngữ) Nặng rộng lớn, trầm trọng rộng lớn, nguy cấp kịch rộng lớn (bệnh, trả cảnh).
  the doctor says he is worse today — chưng sĩ rằng căn bệnh anh tớ thời điểm ngày hôm nay nặng trĩu hơn
  to have the worse ground — ở vị thế xấu xí rộng lớn, ở vô ĐK xấu xí hơn

Phó từ[sửa]

worse (cấp đối chiếu của badly)

Bạn đang xem: worse là gì

Xem thêm: in doubt là gì

 1. Xấu rộng lớn, xoàng rộng lớn.
  he has been taken worse — căn bệnh tình anh tớ trở thành xấu xí rộng lớn (nặng hơn)
 2. Tệ rộng lớn, mạnh rộng lớn, quá quắt queo rộng lớn.
  it's raining worse than thở ever — mưa ko khi nào dữ như vậy này

Thành ngữ[sửa]

 • none the worse: Không xoàng.
 • worse off: Lâm vô yếu tố hoàn cảnh xấu xí hơn; rơi bớt.

Danh từ[sửa]

worse

 1. Cái xấu xí rộng lớn, dòng sản phẩm tệ rộng lớn, dòng sản phẩm tồi tệ rộng lớn.
  there was worse lớn come — còn tồn tại những dòng sản phẩm xấu xí rộng lớn tiếp tục đến
 2. Tình trạng xấu xí rộng lớn, khunh hướng xấu xí rộng lớn.
  a change for the worse — sự thay cho thay đổi xấu xí đi
  to go from bad lớn worse — càng ngày càng xấu xí hơn
 3. (The worse) Sự bại cuộc.
  to have the worse — bị thua
  to put lớn the worse — thắng

Tham khảo[sửa]

 • "worse". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt không tính tiền (chi tiết)