Xe Khách Chở Quá Số Người Quy Định, Bị Phạt Thế Nào? Xe Khách Chở Quá Tải Bị Xử Phạt Như Thế Nào

*

*

*

*

*

Bạn Quốc Hưng ở Hà Tĩnh hỏi: Tôi lái xe khách 24 chỗ ngồi bị lập biên bản lỗi chở quá số người quy định 30/24 người. Xin hỏi tôi sẽ bị xử phạt như thế nào? Chủ xe có bị phạt không?

Trả lời:

Bạn đang xem: Xe Khách Chở Quá Số Người Quy Định, Bị Phạt Thế Nào? Xe Khách Chở Quá Tải Bị Xử Phạt Như Thế Nào

Luật Giao thông đường bộ quy định việc vận tải hành khách bằng xe ô tô không được chở hành khách, hành lý, hàng hóa vượt quá trọng tải, số người theo quy định.

Nếu vi phạm sẽ bị xử phạt theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Theo đó không chỉ lái xe bị phạt mà chủ xe cũng không tránh khỏi trách nhiệm. Cụ thể:

Mức phạt đối với lái xe chở quá số người quy định

 

STT

Loại xe

Hành vi

Mức phạt

1

Ô tô chở khách

Ô tô chở người

(chạy tuyến có cự ly từ 300km trở xuống)

- Chở quá từ 02 người trở lên trên xe đến 9 chỗ

- Chở quá từ 03 người trở lên trên xe từ 10 chỗ đến xe 15 chỗ

- Chở quá từ 04 người trở lên trên xe từ 16 chỗ đến xe 30 chỗ

- Chở quá từ 05 người trở lên trên xe trên 30 chỗ

400.000 đồng đến 600.000 đồng trên mỗi người vượt quá

Mức phạt tối đa không vượt quá 40.000.000 đồng

2

Ô tô chở khách

Ô tô chở người

(chạy tuyến có cự ly lớn hơn 300km)

1.000.000 đồng đến 2.000.000 trên mỗi người vượt quá

Mức phạt tối đa không vượt quá 40.000.000 đồng

 

Ngoài ra, trường hợp ô tô chở khách, chở người vượt trên 50% đến 100% số người quy định được phép chở của phương tiện còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng; vượt trên 100% số người quy định được phép chở của phương tiện bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 03 tháng đến 05 tháng. Đồng thời, xe chở hành khách buộc phải bố trí phương tiện khác để chở số hành khách vượt quá.

Như vậy, người điều khiển xe ô tô chở hành khách phải chở đúng số người ghi trong giấy đăng ký xe, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường và được phép chở thêm số người đã quy định mà không bị phạt như sau:

Xe đến 9 chỗ ngồi được phép chở thêm 01 người;

Xe từ 10 chỗ đến xe 15 chỗ ngồi được phép chở thêm 2 người;

Xe từ 16 chỗ đến xe 30 chỗ được phép chở thêm 3 người;

Xe trên 30 chỗ được phép chở thêm 4 người.

Với trường hợp bạn lái xe chở 30 người trên xe 24 chỗ ngồi. Như vậy bạn đã chở quá 06 người. Mà theo quy định thì bạn được phép chở thêm 03 người. Do đó, tổng số người được phép chở trên xe 24 chỗ là 24 người + 03 người là 27 người. Như vậy, bạn sẽ bị phạt về số người vượt quá quy định được phép chở là 03 người. Mức tiền phạt tương ứng là:

Từ 1.200.000 đồng đến 1.800.000 đồng nếu chạy tuyến có cự ly từ 300km trở xuống.

Từ 3.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng nếu xe chạy tuyến có cự ly trên 300km.

Xem thêm: fraud là gì

 

*

 

Mức phạt đối với chủ phương tiện chở quá số người quy định

Chủ xe giao Phương tiện hoặc để xe cho người làm công, người đại diện điều khiển ô tô chở khách chở quá số người quy định thì bị phạt như sau:

 

STT

Cự ly tuyến đường chở khách

Mức phạt

Chủ xe là cá nhân

Chủ xe là tổ chức

1

Từ 300km trở xuống

400.000 đồng đến 600.000 đồng trên mỗi người vượt quá

Mức phạt tối đa không vượt quá 40.000.000 đồng

 

800.000 đồng đến 1.200.000 đồng trên mỗi người vượt quá

Mức phạt tối đa không vượt quá 80.000.000 đồng

 

 

2

Trên 300km

1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng trên mỗi người vượt quá

 

Mức phạt tối đa không vượt quá 40.000.000 đồng

2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng trên mỗi người vượt quá

 

Mức phạt tối đa không vượt quá 80.000.000 đồng

 

Với trường hợp bạn hỏi chủ phương tiện sẽ bị phạt số tiền là:Nếu cự ly từ 300km trở xuống: chủ xe là cá nhân sẽ bị phạt tiền từ 1.200.000 đồng đến 1.800.000 đồng. Trong trường hợp chủ xe là tổ chức sẽ bị phạt tiền từ 2.400.000 đồng đến 3.600.000 đồng.Với trường hợp bạn hỏi chủ phương tiện sẽ bị phạt số tiền là:

Nếu cự ly chở khách trên 300km: chủ xe là cá nhân sẽ bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng; phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng trong trường hợp chủ xe là tổ chức.

Xem thêm: browsing là gì

Đồng thời, xe chở hành khách buộc phải bố trí phương tiện khác để chở số hành khách vượt quá.