Xe Sirius 1 Lít Xăng Đi Được Bao Nhiêu Km, 1 Lít Xăng Đi Được Bao Nhiêu Km

Dòng xe của yamha nổi tiếng là hao xăng đó bạn. Nhưng đối với dòng xe số như sirius R thì khoảng 45-55 km/lit xang , đối với Ware RSX thì có thể hơn chút xíu.

Xe số thì bạn chạy cỡ 2500-3000 km là thay nhớt được rùi đó.

Bạn đang xem: Xe Sirius 1 Lít Xăng Đi Được Bao Nhiêu Km, 1 Lít Xăng Đi Được Bao Nhiêu Km

Thân.


\r\nD\u00f2ng xe c\u1ee7a yamha n\u1ed5i ti\u1ebfng l\u00e0 hao x\u0103ng \u0111\u00f3 b\u1ea1n. Nh\u01b0ng \u0111\u1ed1i v\u1edbi d\u00f2ng xe s\u1ed1 nh\u01b0 sirius R th\u00ec kho\u1ea3ng 45-55 km\/lit xang , \u0111\u1ed1i v\u1edbi Ware RSX th\u00ec c\u00f3 th\u1ec3 h\u01a1n ch\u00fat x\u00edu.\r\nXe s\u1ed1 th\u00ec b\u1ea1n ch\u1ea1y c\u1ee1 2500-3000 km l\u00e0 thay nh\u1edbt \u0111\u01b0\u1ee3c r\u00f9i \u0111\u00f3.\r\nTh\u00e2n.\n","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"9 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":318901,"user":{"id":1,"login_name":"ngocthanh3","name":"ghjhgj","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"muaxuan33
*

Sirius R kiểu dáng mảnh mai, giá cả khá dễ chịu. Một số thông tin chính:

- Trọng lượng: 96 kg- Dung tích: 4,2 lít- Động cơ: 4 thì (kỳ)- Phân khối: 110- Hao nhiên liệu (đường trường): 1,8lít/100km- Thay nhớt: 1.500km/lần (riêng lần đầu là 500km)....

Xem thêm: give nghĩa là gì

Xem thêm: justified là gì

Dòng Yamaha thì hao xăng đó giờ rồi, không riêng gì xe ga mà xe số của nó cũng hao xăng vì máy của dòng Yamaha mạnh đó giờ rồi nên nó tiêu hao nhiên liệu cũng nhiều lắm. Tuy nhiên không phải là không có cách để khắc phục điều này.

Bạn thử đem xe ra trạm của Yamaha để họ chỉnh lại xăng gió, cái này cũng hên xui lắm, phải là thợ lành nghề, rành về bình xăng con thì mới khắc phục được, chứ không thì xe của bạn còn uống xăng nhiều hơn.

Nếu có điều kiện bạn cũng có thể lắp mấy cái tiết kiệm xăng, mình nghe người ta quảng cáo cũng nhiều lắm.


Sirius R ki\u1ec3u d\u00e1ng m\u1ea3nh mai, gi\u00e1 c\u1ea3 kh\u00e1 d\u1ec5 ch\u1ecbu. M\u1ed9t s\u1ed1 th\u00f4ng tin ch\u00ednh:\r\n- Tr\u1ecdng l\u01b0\u1ee3ng: 96 kg- Dung t\u00edch: 4,2 l\u00edt- \u0110\u1ed9ng c\u01a1: 4 th\u00ec (k\u1ef3)- Ph\u00e2n kh\u1ed1i: 110- Hao nhi\u00ean li\u1ec7u (\u0111\u01b0\u1eddng tr\u01b0\u1eddng): 1,8l\u00edt\/100km- Thay nh\u1edbt: 1.500km\/l\u1ea7n (ri\u00eang l\u1ea7n \u0111\u1ea7u l\u00e0 500km)....\r\nD\u00f2ng Yamaha th\u00ec hao x\u0103ng \u0111\u00f3 gi\u1edd r\u1ed3i, kh\u00f4ng ri\u00eang g\u00ec xe ga m\u00e0 xe s\u1ed1 c\u1ee7a n\u00f3 c\u0169ng hao x\u0103ng v\u00ec m\u00e1y c\u1ee7a d\u00f2ng Yamaha m\u1ea1nh \u0111\u00f3 gi\u1edd r\u1ed3i n\u00ean n\u00f3 ti\u00eau hao nhi\u00ean li\u1ec7u c\u0169ng nhi\u1ec1u l\u1eafm. Tuy nhi\u00ean kh\u00f4ng ph\u1ea3i l\u00e0 kh\u00f4ng c\u00f3 c\u00e1ch \u0111\u1ec3 kh\u1eafc ph\u1ee5c \u0111i\u1ec1u n\u00e0y.\r\nB\u1ea1n th\u1eed \u0111em xe ra tr\u1ea1m c\u1ee7a Yamaha \u0111\u1ec3 h\u1ecd ch\u1ec9nh l\u1ea1i x\u0103ng gi\u00f3, c\u00e1i n\u00e0y c\u0169ng h\u00ean xui l\u1eafm, ph\u1ea3i l\u00e0 th\u1ee3 l\u00e0nh ngh\u1ec1, r\u00e0nh v\u1ec1 b\u00ecnh x\u0103ng con th\u00ec m\u1edbi kh\u1eafc ph\u1ee5c \u0111\u01b0\u1ee3c, ch\u1ee9 kh\u00f4ng th\u00ec xe c\u1ee7a b\u1ea1n c\u00f2n u\u1ed1ng x\u0103ng nhi\u1ec1u h\u01a1n.\r\nN\u1ebfu c\u00f3 \u0111i\u1ec1u ki\u1ec7n b\u1ea1n c\u0169ng c\u00f3 th\u1ec3 l\u1eafp m\u1ea5y c\u00e1i ti\u1ebft ki\u1ec7m x\u0103ng, m\u00ecnh nghe ng\u01b0\u1eddi ta qu\u1ea3ng c\u00e1o c\u0169ng nhi\u1ec1u l\u1eafm.\n","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"9 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":318901,"user":{"id":1,"login_name":"quoctuan4","name":"fghgfshh","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"dongha