zero là gì

/'ziərou/

Thông dụng

Danh từ

(toán học); (vật lý) zêrô, số không
absolute zero
zêrô tuyệt đối
ten degrees below zero
mười chừng bên dưới chừng không
Độ cao zêrô (máy bay)
at zero level
sát mặt mũi đất
Trạng thái ko, tình trạng không còn trọn vẹn, tình trạng không còn sạch; điểm thấp nhất
their hopes were reduced lớn zero
hy vọng của bọn chúng tan biến hết

Cấu trúc từ

zero hour
(quân sự) giờ chính thức tấn công
Giờ quyết định

Chuyên ngành

Xây dựng

điểm không

Cơ - Điện tử

Số ko, điểm ko, trị số ko, gốc tọa độ

Toán & tin

zerô, số ko, ko điểm
zero order n
không điểm cấp cho n
simple zero
không điểm đơn

Y học

số ko, zê-rô

Điện lạnh

nhiệt chừng không

Kỹ thuật công cộng

không
không điểm
đặt bởi vì không
điểm gốc
điểm không
đưa về không
gốc tọa độ
số không
triệt tiêu
vị trí không

Kinh tế

điểm thấp nhất
số không
sự không tồn tại gì

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
aught , blank , bottom , cipher , insignificancy , love * , lowest point , nada , nadir , naught , nil * , nix * , nobody * , nonentity , nought , nullity , oblivion , ought , rock bottom * , scratch , shutout , void , zilch * , zip * , zot , nebbish , nobody , nothing , nil , null , goose egg , nix , none , reset , zilch

Từ ngược nghĩa

Bạn đang xem: zero là gì

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

Xem thêm: deduction là gì

NHÀ TÀI TRỢ

Xem thêm: submarine là gì